ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรับให้เข้ากับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับให้เข้ากับ-, *ปรับให้เข้ากับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vietnamese, 5 foot tall, she adjusts you to completion.แม่สาวเวียตนาม สูง 5 ฟุต เธอจะช่วยนายปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ชั้นเลิศ Más (2010)
I told them how the world really works.ว่ามีล่ามี เราจะต้องปรับให้เข้ากับ Happy Feet Two (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjust[VT] ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
adjust[VI] ปรับตัว, See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่, Syn. adap
accommodate to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
adapt for[PHRV] ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ, See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
adapt to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: ปรับตัวเข้ากับ, ปรับให้สอดคล้องกับ, ทำตัวให้เหมาะสมกับ, Syn. acclimatize to, accommodate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible,supple

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top