Search result for

บ้าย

(34 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ้าย-, *บ้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าย[V] smear, See also: blame on, Syn. ป้าย, โยน, Example: คุณนายบ้ายความผิดให้ผมหน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยสักนิด, Thai definition: ซัดหรือยกความผิดให้ผู้อื่น
บ้าย[V] smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง
บ้าย[V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
บ้าย[V] be fond of flattery, Example: เขาบ้ายอเป็นที่หนึ่ง, Thai definition: ชอบให้คนสรรญเสริญตัว, หลงคำที่เขายกยอปอปั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ่ายน. เวลาในระหว่างเที่ยงกับเย็น.
บ่ายก. เบน เช่น บ่ายหัวเรือออกไป, คล้อย เช่น ตะวันบ่าย
บ่ายหัน, ก้าว
บ่ายเลี่ยงไป เช่น เฒ่าก็ประดิษฐ์ประดับกายเป็นปะขาวดาบสเบือนบ่ายจำแลงเพศ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
บ้ายก. ป้าย, ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง เช่น เอาปูนบ้ายพลู, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น เช่น เอามินหม้อบ้ายหน้า
บ้ายซัดความผิดให้ผู้อื่น ในความว่า บ้ายความผิดให้ผู้อื่น.
บ่ายควายน. เวลาที่ควายบ่ายหน้ากลับบ้าน, เวลาเย็น, เช่น สุริยประภาธรงกลด จนกำหนดบ่ายควาย ชายสามนาลิกาเศษ (ตะเลงพ่าย).
บ่ายหน้าก. เปลี่ยนไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง, หันหน้า, เช่น บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ, มุ่งหน้า เช่น ยามเย็นชาวนาบ่ายหน้ากลับบ้าน.
บ้ายว. ชอบให้คนเยินยอ.
บ่ายเบี่ยงก. เลี่ยงพอให้พ้นไป (มักใช้แก่กริยาพูด), เบี่ยงบ่าย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
I love you, Sydney, I can't wait to see you. Goodbye.ฉันรักเธอนะ ซิดนีย์ อดใจรอเจอเธอแทบไม่ไหว บ้าย บาย The Eye (2008)
Well, I know just the Mad Dog for the job.ก็ผมรู้จักหมาบ้ายอดนักบิน นักบินที่หลงตัวเองทุกคน จะมีประสบถึงก้นหุบเขา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
-Bye, Mom! -Bye, honey.บ้ายครับ แม่ บาย ลูกรัก I Love You, Beth Cooper (2009)
Bye, cow!บ้าย น้องวัว! I Love You, Beth Cooper (2009)
- Bye.- บ้ายบาย.. Invictus (2009)
Bye-bye.บ้ายบาย Carrnal Knowledge (2009)
Then you're even crazier than I am.งั้นเธอก็คงบ้ายิ่งกว่าฉันซะอีก Never Let Me Go (2009)
You know what he did that's really crazy?คุณรู้มั้ยว่าเขาทำอะไรที่บ้ายิ่งกว่า? Spanish 101 (2009)
Bye-bye.บ้าย บาย The Coffee Cup (2009)
You know what the crazy thing is, britta?แล้วเธอรู้มั้ยอะไรที่บ้ายิ่งกว่า บริตต้า? Introduction to Statistics (2009)
One guy?ฉันว่าเป็นคนเดียวกับ ไอบ้ายอดมนุษย์ในทีวี Kick-Ass (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
บ่ายนี้[n. exp.] (bāi nī) FR: cet après-midi
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top