ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บางลง

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บางลง-, *บางลง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tell you, Victor, there's some kind of new life down there trying to get through all that ice.ฉันบอกคุณวิคเตอร์ มีชนิดของชีวิตใหม่บางลงไปที่ นั่น พยายามที่จะได้ผ่านทุกน้ำแข็ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I had some pizza down here the other day.ฉันมีพิซซ่าที่บางลงที่นี่ในวันอื่น ๆ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I don't know, but it'll be nice to have some company down here for a change.ผมไม่ทราบ แต่มันจะดีที่จะมี บริษัท บางลงที่นี่สำหรับการเปลี่ยนแปลง The Shawshank Redemption (1994)
Diego, come on.ดีเอโก้ มาเถอะ น้ำแข้งอาจจะบางลง Ice Age: The Meltdown (2006)
My hair isn't getting any thicker.ผมผมจะบางลง That Night, a Forest Grew (2007)
Oh, the line's thinning.แถวบางลงแล้ว Turning Biminese (2008)
The ice is getting thinner every year.น้ำแข็งก็บางลงบางลงทุกปี Babylon A.D. (2008)
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ Inkheart (2008)
Under the effect of global warming, the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน, แผ่นน้ำแข็งหายไป 40% และบางลงในเวลา 40 ปี Home (2009)
Only it wasn't rage, It was, uh, Arrogance. Like the alter ego Wanted me to know.คุณคิดว่าความเครียดจากการสอบปากคำ ทำให้เส้นกั้นระหว่างอดัมกับตัวตนที่สองของเขาบางลงเหรอ Conflicted (2009)
To ensure samuel's power remains subdued.เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของแซมมวล ได้เบาบางลงตามมา Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
That would save me some mental stress.นั่นคงทำให้ความเครียดเบาบางลงบ้าง Episode #1.12 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางลง[v. exp.] (bāng long) FR: amincir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease up[PHRV] ซาลง, See also: บางลง, Syn. ease off
slim down[PHRV] ทำให้น้อยลง, See also: บางลง
thin[VI] บางลง, See also: น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laptopขนาดวางตัก <คำแปล>แล็ปทอป <คำแปล>ใช้บอกขนาดของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่มีขนาดเล็กจนวางบนตักได้ในขณะใช้ ปัจจุบัน นิยมเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนี้ว่า ขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) เพราะสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้เหมือนสมุดบันทึก มีน้ำหนักน้อย และทำได้บางลงมาก
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
rarefy(แร'ริไฟ) vt.,vi. (ทำให้) (กลายเป็น) หายาก,เบาบางลง,บริสุทธิ์, See also: rarefiable adj. rarefier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top