ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำวน

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำวน-, *น้ำวน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำวนน. กระแสนํ้าไหลวนเป็นวงในทะเลหรือแม่นํ้า เกิดจากรูปร่างลักษณะของร่องนํ้าหรือเนื่องจากกระแสนํ้า ๒ สายไหลมาปะทะกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
Do you want to go to the Jacuzzi for a while?นี่เธอจะแช่อ่างน้ำวนสักพักไหม? 21 Grams (2003)
Let the whirlpool begin.เริ่มทำน้ำวนได้ Mulan 2: The Final War (2004)
isn't it painfully obvious?มันดูเป็นวังน้ำวนนะ Eating Out (2004)
Maelstrom!น้ำวนPirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Veer off!น้ำวน! ตอนนี้ทะลลุกเป็นไฟแล้ว Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
She'll not harm us. Full-bore and into the abyss.เดินหน้าเต็มกำลังเข้าไปที่น้ำวนPirates of the Caribbean: At World's End (2007)
It's a whirlpool!น้ำวนFantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The normal neural impulses will be sucked Into a vortexการกระตุ้นเส้นประสาทธรรมดา อาจทำให้ระบบจมลงในน้ำวนได้ Not Cancer (2008)
Or a raisin loaf with Robert Frost's "The Road Not Taken" swirled in.หรือองุ่นแห้ง กับ Robert Frost 's\ถนนไม่ได้ทอดยาว"ในวังน้ำวนPilot (2009)
And the bone bruising, probably from going over the dam and getting stuck in the whirlpool at the bottom.และรอยช้ำบนกระดูก อาจจะเกิดจากการไหลผ่านเขื่อน และไปติดอยู่ในวังน้ำวน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
There are magical ways into Oz -- tornado, eye of a hurricane, whirlpool -- but this key will turn any locked door into a portal to Oz.ทางวิเศษที่จะเปิดไปยังดินแดนแห่งออซ ทอร์นาโด,หลุมกลางพายุเฮอริเคน, น้ำวน แต่กุญแจนี้จะเปลี่ยนประตูธรรมดา ให้เป็นประตูสู่ดินแดนออซได้ Slumber Party (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maelstrom[N] น้ำวน, See also: กระแสน้ำวน, Syn. whirlpool, vortex
whirlpool[N] น้ำวน, Syn. eddy, vortex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eddy(เอด'ดี) n. กระแสวน,การหมุนวน,สิ่งที่หมุนวน,น้ำวน vt.,vi. หมุนวน,วน
maelstrom(เมล'สทรอม) n. น้ำวนหรือสิ่งวนที่รุนแรงมาก,ภาวะที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ,ห้วงมหาภัย
purl(เพิร์ล) vi.,n. (การ) ไหลซ่า ๆ ,ไหลวนเป็นเสียงซ่า ๆ ,ไหลริน,เสียงไหลดังกล่าว,การไหลวน,น้ำวน,เสียงน้ำวน, Syn. whirl
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl

English-Thai: Nontri Dictionary
eddy(n) น้ำวน,หลุมอากาศ,การหมุนวน,การไหลวน
maelstrom(n) น้ำวนใหญ่
purl(n) น้ำวน,การไหลวน,การไหลริน
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
whirlpool(n) น้ำวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eddy current (n) น้ำวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うず, uzu] (n) น้ำวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top