ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทุรนทุราย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุรนทุราย-, *ทุรนทุราย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุรนทุรายก. กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, ดิ้นรนจะให้พ้นจากทรมาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed for nights on end.กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุรนทุรายอยู่บนที่นอนในคืนสุดท้าย Pi (1998)
You'll die, asphyxiated.คุณจะตาย.แบบทุรนทุราย 21 Grams (2003)
Even a completely calm person will suffocate in four minutes without oxygen.แม้แต่คนที่นิ่งที่สุดก็ยังทุรนทุราย ภายใน 4 นาที ถ้าขาดอ็อกซิเจน Four Brothers (2005)
He came here before the shooting, decided this was his spot... and ensured that it would be empty when he came back.ทำไมมุมมองตรงนั้นถึงสำคัญกับเขานัก เขากำลังชื่นชมผลงานของเค้า เฝ้ามองเหยื่อทุรนทุราย งั้นทำไมไม่ไปนั่งแถวหน้าเลยล่ะ L.D.S.K. (2005)
We're looking for a 30 to 40-year-old male veteran, driving a car large enough to shoot from, but not so large it was noticed.แล้วแขวนคอ ฉันมองดูชายคนนั้นดิ้นรน ฉันมองดูชายคนนั้นทรมาน ฉันมองดูชายคนนั้นทุรนทุราย L.D.S.K. (2005)
You just saw me struggle and took pity on me.เจ้าแค่เห็นข้าดิ้นทุรนทุรายเลยสงสารข้า Episode #1.8 (2006)
I'm going to make her bleed, and cry, and call out your name.ฉันจะทำให้เธอทุรนทุราย และคร่ำครวญ และร้องเรียกแก Mission: Impossible III (2006)
Far more critical is whether the woman in front of us is the Jean Grey we know, or the Phoenix furiously struggling to be free.หรือนกฟีนิกส์ที่ทุรนทุรายหาอิสรภาพ - เธอดูสงบนิ่งในสายตาผม - ก็เพราะผมทำให้เป็นอย่างนั้น X-Men: The Last Stand (2006)
Because no matter how badly a thing is hurting us... sometimes letting it go hurts even worse.เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ทุรนทุรายกับบางสิ่ง บางครั้งการปล่อยไป กลับยิ่งทุรนทุรายเจ็บปวด. Love/Addiction (2007)
It starts thrashing around...แล้วเจ้าวัวนั่นก็ดิ้นพราด ทุรนทุราย No Country for Old Men (2007)
You should bleed and die like my dad.แกควรเลือดไหลดิ้นทุรนทุรายก่อนตายเหมือนกับพ่อฉัน Death Note: L Change the World (2008)
Well, since I'm the only one here who can wait on that table without knocking over a glass with my pants,แม่เป็นคนเดียวในที่นี่ที่รอรับออร์เดอร์โต๊ะนั่นได้ โดยที่ไม่ต้องทุรนทุราย In a World Where the Kings Are Employers (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top