Search result for

ที่หนีบ

(30 entries)
(0.0673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่หนีบ-, *ที่หนีบ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come in, Tokyo!ไม่ต้องห่วง มันเป็นแค่ที่หนีบน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- i was just saying you probably have your hands- mom, cody pulled my barrettes out.-ผมบอกว่า คุณคงจะไม่ค่อยว่าง -แม่ค่ะ โคดี ดึงที่หนีบผมออก Dex Takes a Holiday (2009)
Clamp.ที่หนีบ Invest in Love (2009)
I'll get my iron, we'll straighten this out and just flip it back.ฉันจะใช้ที่หนีบผมยืดออกมา แล้วเราก็มัวนปลายผมขึ้นมา Frankie & Alice (2010)
I'm gonna get my iron. You're gonna look real nice. You're gonna feel better.ฉันจะไปเอาที่หนีบผม เธอจะสวยขึ้นเลยล่ะ เธอต้องรู้สึกดีขึ้นด้วย Frankie & Alice (2010)
You could really have hurt your sister, and now the chips are gonna get stale!แล้วที่หนีบจะเจ๊งเอา Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Purell, Purell, Purell, Purell.มีที่หนีบกระดาษนั่นไง The Good Guy Fluctuation (2011)
I fail to see how that can happen unless your powers have suddenly progressed beyond pushing paperclips--ฉันไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง เว้นแต่ว่าพลังของเธอจู่ๆ จะก้าวหน้า ไปกว่าการดันที่หนีบกระดาษ Addicted to Love (2012)
And since Booth thinks the victim's hair may be in here, we are on tweezing duty until we separate and I.D. every follicle.บูธคิดว่าอาจมี เส้นผมผู้ตายในนี้ เรามีหน้าที่หนีบแยกมาระบุ ตัวตนให้ได้ทุกเส้น The Don't in the Do (2012)
Okay, pass me the clamp.โอเค ส่งที่หนีบเส้นเลือดมา Critical (2012)
I mean, clearly, they don't have a flat iron at hotel Salvatore.หมายถึง ในโรงแรมซัลวาทอร์ต้องไม่มีที่หนีบผมแน่ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
You thought the speculum was salad tongs.เธอคิดว่าเครื่องตรวจช่องคลอด เป็นที่หนีบสลัดนะ Caged Fae (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrette[N] ที่หนีบผม
clothespin[N] ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
hairpin[N] กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U, See also: ที่หนีบผมเป็นรูปตัว U, กิ๊บติดผมรูปตัว U, Syn. bobby pin, pin
pin[N] ที่หนีบผ้า, See also: ตัวหนีบผ้า
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
hairpin(แฮร์'พิน) n. กิ๊บผม,ที่หนีบผม. adj. เป็นรูปกิ๊บผม,เป็นรูปU, Syn. U-shaped
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
link(ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
hairpin(n) กิ๊ปติดผม,ที่หนีบผม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top