ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทัพบก

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัพบก-, *ทัพบก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพบก[N] army, See also: armed force, soldiers, troops, military, Syn. กองทัพบก, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายใปลัดกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาดูแลบก.สูงสุดโดยมีทัพบก ทัพเรือและทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงบก.สูงสุด, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการรบภาคพื้นดิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
Been expecting you.กองทัพบกที่เชื่อมโยงกับ กองทัพ How I Won the War (1967)
Of course, the army will always be loyal.แต่กองทัพบกจะจงรักภักดีเสมอ Gandhi (1982)
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ Gandhi (1982)
What were you, Air Force?คุณล่ะ ทัพบกหรือทัพอากาศ Pilot: Part 2 (2004)
You have not coordinated your plans with the Army?คุณไม่ได้ประสานงาน กับพวกทัพบกหรอกรึ.. Letters from Iwo Jima (2006)
Army Commanders usually are, sir.ผู้บัญชาการทัพบก ก็อย่างนี้ล่ะครับ Letters from Iwo Jima (2006)
The Navy has earned our undying gratitude. The Army is undefeated.ราชนาวีต่างซาบซึ้งอย่างไม่สิ้นสุด ที่กองทัพบกยังไม่ยอมแพ้ Atonement (2007)
Army, Navy, Air Force.ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ Eagle Eye (2008)
U.S. army experimental program called Kelvin Netics.ของกองทัพบกสหรัฐ ชื่อ เคลวิน เจเนติกส์\ -พันธุกรรมแบบเคลวิน Pilot (2008)
Defense department's largest contractor. Massive dynamic.กองทัพบกเป็นหน่วยงานร่วมที่ใหญ่ที่สุด The Dreamscape (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัพบก[n.] (thap bok) EN: army   FR: armée [f] ; armée de terre [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
brigadier(บริกกะเดียร์') n. นายพลจัตวา,นายพลจัตวากองทัพบก, See also: brigadiership n.
brigadier generaln. นายพลจัตวากองทัพบก
gi joeทหารประจำการในกองทัพบกอเมริกา
quartermaster corpsn. กองทหารฝ่ายพลาธิการกองทัพบก
samurai(แซมมูไร') n., (pl. -rai) ซามูไร,นักดาบซามูไร,นักดาบ,นายทหารกองทัพบก

English-Thai: Nontri Dictionary
army(n) กองทัพบก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top