ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดูร้าย

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดูร้าย-, *ดูร้าย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูร้ายน. ดูว่าไม่ดี เช่น เมื่อแขกเมืองมาแลเบีกเข้าไปถวายบังคม บมิได้นุ่งห่มเสื้อสนอบซึ่งพระราชทานนั้น แลนุ่งห่มเสื้อผ้าอื่นมิควรให้มาดูร้าย (สามดวง กฎมณเทียรบาล).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks mean as well.ดูร้ายกาจยังไงก็ไม่รู้ My Little Bride (2004)
- Nightmares may appear to be more than they are.-ฝันร้าย อาจดูร้ายกว่าความเป็นจริงก็ได้ An American Haunting (2005)
He's already taken his pound of flesh.ทำให้มันดูร้ายแรงขึ้น Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Worse than ordinary?ดูร้ายกว่า หรือว่าทั่วๆไป Playing Cards with Coyote (2009)
Yeah, so I don't want to waste your time or anything... because you seem like... a wicked busy guy and everything.อืม จริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะให้คุณเสียเวลาหรอกนะ เพราะคุณดูเหมือน คุณดูร้าย หรืออะไรประมาณนั้น Frozen (2010)
He's taking his meds, hasn't had a serious episode in over three years.เขาเพียงแค่ทานยา แล้วจะ ไม่แสดงพฤติกรรมอะไร ที่ดูร้ายแรงออกมาอีกเลย ในช่วงตลอดสามปีที่ผ่านมา The Couple in the Cave (2010)
Hard and badass on one hand, and... soft and girly on the other.ครึ่งหนึ่งดูร้ายกาจ แต่ ครึ่งหนึ่งนุ่มนวลและสวยงาม Never Been Kissed (2010)
Yeah. Yeah, now, keep it straight up sinister.แจ๋ว เอ้าทีนี้ เอาให้มันดูร้ายๆเลย โหดๆ The Sorcerer's Apprentice (2010)
I'm working it tonight. Yeah, that looks pretty serious, John.ใช่ แผลนั่นดูร้ายแรงมากเลย จอห์น Heat Run (2013)
No, no, no. This is something much bigger, much darker.ไม่ ไม่ ไม่ใช่เลย มันคือบางอย่างที่ ใหญ่กว่าและดูร้ายแรงกว่า Potentia Noctis (2013)
You look badass.นายดูร้าย Lovecraft (2014)
- That sounds mean.ฟังดูร้ายจัง Hotel Transylvania 2 (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top