ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุ้ง

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุ้ง-, *ดุ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้ง[ADJ] bent (outwards or upwards), See also: arched or curving upwards, Syn. โค้ง, นูน, แอ่น, Thai definition: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุ้งว. โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ เช่น พื้นกระดานดุ้ง.
ดุ้งดิ้งว. กระตุ้งกระติ้ง, ตุ้งติ้ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looking for me? - I didn't make you jump, did I?มองหาผมอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งใจทำคุณสะดุ้งนะ Rebecca (1940)
And I noticed that Mrs. White and Yvette flinched.และผมสังเกตเห็นว่าคุณนายไวท์ และอีเว็ตต์สะดุ้ง Clue (1985)
Two for flinching.สองที เพราะนายสะดุ้ง Stand by Me (1986)
Two for flinching.สองที เพราะนายสะดุ้ง Stand by Me (1986)
You flinched!นายสะดุ้งStand by Me (1986)
Two for flinching.สองที เพราะสะดุ้ง Stand by Me (1986)
But you flinched.แต่นายสะดุ้ง Stand by Me (1986)
I know. Two for flinching.ฉันรู้ สองที เพราะสะดุ้ง Stand by Me (1986)
Two for flinching. Do you like it?สองที เพราะสะดุ้ง ชอบมั้ย! Stand by Me (1986)
Two for flinching.สองที เพราะสะดุ้ง Stand by Me (1986)
You didn't flinch.คุณไม่ได้สะดุ้ง Bloodsport (1988)
Time for riverton to take a true snooze. Ha ha!ถึงเวลาที่เมืองรีเวอร์ตั้นต้อง สะดุ้งแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
galvanic(แกลแวน'นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดหรือเกิดจากกระแสไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,สะดุ้งตกใจ,ราวกับไฟฟ้า., Syn. startling
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken

English-Thai: Nontri Dictionary
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
jump(vi,vt) กระโดด,ผุดลุก,กระดก,สะดุ้ง,เผ่น
shock(n) โรคปัจจุบัน,ความสะดุ้ง,อาการช็อค,อาการตะลึง
shock(vt) ทำให้สะเทือน,ทำให้สะดุ้ง,กระตุก,ตะลึง,จู่โจม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top