ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซาบ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซาบ-, *ซาบ*
Longdo Dictionary ภาษา รัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Завтра[ซาบ-ตรา] พรุ่งนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้ง[V] appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม
ซาบซ่าน[V] refresh, See also: restore, freshen, diffuse, Example: ความกลมกล่อมของน้ำเหล้าค่อยๆ ซาบซ่านไปทั่วผนังท้อง, Thai definition: แล่นไปทั่วร่างกาย, แล่นไปโดยทั่ว
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be deeply impressed (by), See also: be captivated (by), Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ, Example: แม้พวกเขาจะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังส่งน้ำใจมาให้ พวกเราซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ, Thai definition: รู้สึกจับใจลึกซึ้ง, รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซาบซ่านก. แล่นไปทั่วร่างกาย เช่น ปีติซาบซ่าน.
ซาบซึ้งว. อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติปลาบปลื้มมาก.
ซาบน. ชื่อปลาทะเลขนาดกลาง มี ๓ ชนิด คือ ชนิด Scomber australasicus Cuvier ชนิด S. japonicas Houttuyn และชนิด S. scombrus Linn. ในวงศ์ Scombridae ลำตัวกลมยาว เรียวไปทางคอดหาง ชนิดแรกมีลวดลายสีน้ำเงินเข้มเป็นเส้นทะแยงหยักเรียงขนานชิดกันเป็นระเบียบอยู่เหนือเส้นข้างตัว ที่ต่ำลงไปจนถึงท้องลวดลายจะแตกเป็นจุดประสีเทาจางกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนชนิดที่ ๒ มีลวดลายหยิกหยักสีน้ำเงินจางกว่า และกินบริเวณเกือบถึงแนวกลางลำตัว ๒ ชนิดแรกเป็นปลาฝูง พบกระจายพันธุ์อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย ชนิดที่ ๓ มีลายสีน้ำเงินเป็นริ้วขวางอยู่ครึ่งบนของลำตัว พบอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน.
กินใจซาบซึ้งใจ.
อาบเอิบซาบซ่าน, เอิบอาบ ก็ว่า.
เอิบอาบซาบซ่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Media, Sauboraudซาบอราดมีเดีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a minute.รอเดี๋ยว เรารู้สึกซาบซึ้งมากเลยครับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ Rebecca (1940)
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้ Rebecca (1940)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
Impressed?ซาบซึ้งไหม Blazing Saddles (1974)
Mongo impressed, have deep feelings for Sheriff Bart.มองโกซาบซึ้งมากและชอบ Blazing Saddles (1974)
oh, Karen, our first fight.- โอ้ คาเร็น ผมซาบซึ้งมากเลย Spies Like Us (1985)
I appreciate what you're trying to do for me, but I want my brother back.ฉันซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำเพื่อฉันมาก แต่ฉันต้องการน้องชายคืน Labyrinth (1986)
Feel the music.ให้ซึมซาบดนตรีเข้าไปด้วย Dirty Dancing (1987)
Don't get sentimental now Dad.อย่าพึ่ง รู้สึกซาบซึ้งในตอนนี้ พ่อ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
God bless you, Paulie. I appreciate it. You've always been fair with me.พระเจ้ารักคุณ พอลลี่ ผมซาบซึ้ง คุณยุติธรรมกับผมเสมอ Goodfellas (1990)
Tony, thanks a lot. I appreciate it.โทนี่ ขอบใจมาก, ฉันซาบซึ้งจริง Goodfellas (1990)
He was so damn nice to me for pulling him out, he forgot I told him to jump in.เขาซาบซึ้งฉันมากที่ช่วยเอาไว้ ลืมไปเลยว่า ฉันบอกให้เขากระโดด Of Mice and Men (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude   FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impress[VI] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
passionate[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool
touched[ADJ] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้ง, จับใจ, Syn. moved, impressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
indoctrinate(อินดอค'ทริเนท) vt. ปลูกฝังความเชื่อ,สอนให้ซึมซาบ., See also: indoctrination n. indoctrinator n., Syn. instruct,inculcate
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
impregnate(vt) ทำให้ตั้งท้อง,ทำให้มีอยู่เต็ม,ทำให้ชุ่ม,ทำให้ซึมซาบ
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
saturate(vt) ทำให้โชก,ทำให้อิ่มตัว,ทำให้ซึมซาบ,ทำให้เต็ม
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

German-Thai: Longdo Dictionary
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top