ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความไม่เป็นระเบียบ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความไม่เป็นระเบียบ-, *ความไม่เป็นระเบียบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's plagued by a fear of chaos and obsesses over any disorder.เค้าถูกรบกวนโดยความกลัวในสิ่งที่ยุ่งเหยิง และทุกข์ในความไม่เป็นระเบียบ Out of the Light (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarrangement[N] ความไม่เป็นระเบียบ, See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย, Syn. disorder
disorganization[N] ความสับสน, See also: ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. discomposure, sabotage, chaos
messianism[N] ความไม่เป็นระเบียบ
messiness[N] ความไม่เป็นระเบียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top