ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห-, *ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ข ฉนืเพฟะีสฟะรนืห มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: congratulations กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
コングラチュレーション[, kongurachure-shon] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングラチュレーションズ[, kongurachure-shonzu] (n) congratulations [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
恭賀[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
慶弔[けいちょう, keichou] (n) congratulations and condolences; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top