Search result for

ขี่ม้า

(49 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี่ม้า-, *ขี่ม้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี่ม้า[V] ride a horse, See also: be on horse back, Example: เธอต้องไปหัดขี่ม้าให้สมบทบาทของการแสดง, Thai definition: นั่งคร่อมบนหลังม้าเพื่อบังคับม้าให้เดินหรือวิ่งไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้ม้า ๑ว. เรียกสีกากีแกมเขียวว่า สีขี้ม้า.
ขี้ม้า ๑ดูใน ขี้.
ขี้ม้า ๒น. ชื่อส้มพันธุ์หนึ่งของชนิด Citrus reticulata Blanco.
ขี่ม้าตีคลีน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง แขนตึง ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.
ขี่ม้าส่งเมืองน. ชื่อการเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง ฝ่ายแพ้ต้องให้ฝ่ายชนะขี่หลังไปส่งถึงที่ฝ่ายชนะ.
ขี่ม้าเลียบค่ายน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวง ระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก ระดับไหล่ เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่จีบ.
ชักยันต์ขี่ม้าแปรขบวนเป็นรูปคล้ายยันต์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You like coming along for the ride.คุณเหมือนขี่ม้าเข้ามา Birthmarks (2008)
The world is full of teenage boys riding bareback.โลกนี้เต็มไปด้วย เด็กวัยรุ่นที่ขี่ม้าหลังเปล่า Joy (2008)
I rode through this valley yesterday.ข้าขี่ม้าผ่านหุบเขานี้เมื่อวาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Lancelot's going to kill the griffin!เมอร์ลิน! แลนซาลอต กำลังจะขี่ม้าออกไปสู้กับกริฟฟินแล้ว! Lancelot (2008)
We ride out in the morning for the Old Cairn on the hill.พรุ่งนี้เช้าเราจะขี่ม้าไปสุสานเก่าบนเขา To Kill the King (2008)
She can't ride, can she?เธอขี่ม้าไม่เป็นหรือไง ? The Secret of Moonacre (2008)
She must have ridden it a thousand times.นางขี่ม้าไปที่นั่นนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
We all know you're Gotham's white knight.ใครๆก็รู้ว่าคุณเป็นอัศวินขี่ม้าขาวของกอธแฮม The Dark Knight (2008)
You're a prince;นายขี่ม้าขาวมาช่วยฉันแท้ๆ Changeling (2008)
I figured if I couId meet Tom Mix maybe he would let me ride on his horse;ผมคิดว่า ถ้าผมได้เจอทอม มิกซ์ บางทีเขาอาจจะให้ผม ขี่ม้าของเขาก็ได้ Changeling (2008)
Horse Stance!ขี่ม้าThe Forbidden Kingdom (2008)
- I've always loved Zebra Drive.-ฉันรักการขี่ม้าลายเสมอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back   FR: monter à cheval

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get onto[PHRV] ขี่ม้า, See also: ขึ้นรถ, Syn. aligh from
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
override[VT] ขี่ม้าข้าม
ride for[PHRV] ขี่ม้าหรือจักรยานผาดโผนหรือเสี่ยงอันตราย
ride to hounds[PHRV] ขี่ม้าล่าสัตว์
steeplechase[VI] ขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง, Syn. hurdle, vault

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
buckskinsกางเกงขี่ม้าที่ทำด้วยหนังกวาง
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
cavalcade(แคฟวะเคด') n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนคนขี่ม้า, Syn. parade
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
cavort(คะวอร์ท') vi. กระโดด,กระโดดโลดเต้น,เต้น,เดินป้อ,ขี่ม้าด้วยท่าผึ่งผาย, Syn. skip
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
equestrian(n) นักขี่ม้า,จ๊อกกี้,อัศวินบนหลังม้า
horse(vt) ขี่ม้า,วางบนหลังม้า
horseman(n) นักขี่ม้า
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
trot(n) การวิ่งเหยาะ,การวิ่งเล่น,การขี่ม้าเล่น

German-Thai: Longdo Dictionary
reiten(vt) |ritt, ist/hat geritten, etw.(A)| ขี่ม้า

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top