ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอเดชะ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอเดชะ-, *ขอเดชะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอเดชะ[UNK] May it please Your Majesty, Example: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท, Thai definition: คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ซึ่งใช้นำหน้าคำกราบบังคมทูลแล้วลง ขอเดชะ ข้างท้ายอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเดชะน. คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Your Majesty--The yellow sash.- ขอเดชะฯ - ขอถุงเหลือง The Man in the Iron Mask (1998)
Majesty.ขอเดชะฯ The Man in the Iron Mask (1998)
Your Majesty... every day of your life...ขอเดชะฯ ทุกวันในชีวิตของพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
Apologies, Your Majesty. Too long my fate has not been in me own hands.ขอเดชะ องค์ราชินี ข้าไม่ได้กุมชะตาตัวเองนานเกินไปแล้ว Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top