ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การหลับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหลับ-, *การหลับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have trouble falling asleep.ฉันมีปัญหาในการหลับ Idemo dalje (1982)
I've been able to go into my own repressed memories to the night my sister disappeared.เขาได้นำผม ผ่านการหลับลึก (deep-regression hypnosis) Deep Throat (1993)
The Sultan had a harem... of fifteen hundred young women... so the demands he placed on his wives were relatively minor.สุลต่านมีฮาเร็มมีสนมสาวๆ ถึง 1,500 คน ดังนั้นการหลับนอนกับมเหสีจึงห่างมาก Don Juan DeMarco (1994)
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน Toy Story (1995)
I hate sleeping. I never sleep more than a few hours.ผมไม่ชอบการหลับ ผมไม่เคยหลับนานกว่า สอง สาม ชม. The Matrix Reloaded (2003)
Sleeping during class-การหลับในห้องเรียน Voice (2005)
You see, old friend?คืนนี้ไม่มีการหลับ 300 (2006)
We shouldn't have sleepovers because you snore.ช่างเถอะ เราไำม่ต้องการหลับหรอก เพราะว่าคุณนอนกรน Love/Addiction (2007)
it's incest.นั่นมันการหลับนอนกับพี่น้องนะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
One small bite to drag her down into a deep and troubled sleep.แค่คำเล็กๆ ก็สามารถทำให้นางล้มลง สู่ห้วงลึกแห่งการหลับใหล Enchanted (2007)
"that twenty centuries of stony sleepว่าการหลับไหลที่มั่นคงและยาวนาน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Will be on an airplane.จะเป็นการหลับบนครื่อง O Brother, Where Bart Thou? (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catnap[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลับสั้นๆ, Syn. doze
napping[N] การหลับระยะสั้นๆ, See also: การหลับนก, การงีบ
narcolepsy[N] การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย
sleep[N] การหลับ, See also: การนอนหลับ, การง่วงซึม

English-Thai: Nontri Dictionary
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
sleep(n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top