ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระทุง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทุง-, *กระทุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทุง[N] Spotted-billed Pelecan, See also: Dregea volubilis Stapf, Syn. นกกระทุง, Example: นกกระทุงฝูงใหญ่อยู่บนต้นไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกน้ำขนาดใหญ่ในวงศ์ Pelecanidae ขนสีขาวหรือสีเทาๆ ตัวขนาดห่าน ปากยาวใหญ่ ปากล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมากๆ ชอบอยู่ตามแม่น้ำลำคลองและชายทะเล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทุงน. ชื่อนกนํ้าขนาดใหญ่ชนิด Pelecanus philip-pensis Gmelin ในวงศ์ Pelecanidae ตัวขนาดห่าน ขนสีขาวหรือสีเทา ปากยาวใหญ่ ระหว่างขากรรไกรล่างมีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาทีละมาก ๆ อาศัยอยู่ตามแม่นํ้าลำคลองและชายทะเล.
กระทุงลายดู กระทงลาย.
กระทุงหมาบ้าน. ชื่อไม้เถาชนิด Dregea volubilis (L. f.) Benth. ex Hook. f. ในวงศ์ Asclepiadaceae มียางขาวเป็นพิษ ใบมนหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบเว้าหรือป้าน ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันตามลำต้น ดอกสีเขียวอ่อนเป็นพวงกลม ใช้ทำยา, ฮ้วนหมู ก็เรียก.
กระทุงเหวน. ชื่อปลาผิวนํ้าทุกชนิด ในวงศ์ Belonidae และ Hemiramphidae ลำตัวกลมยาวคล้ายปลาเข็ม กระดูกปากทั้งตอนบนและล่างหรือเฉพาะตอนล่างยื่นยาวแหลม หางเป็นแฉก บ้างก็ตัดเฉียงลงมากน้อยหรือกลมแล้วแต่ชนิดหรือสกุล ส่วนใหญ่พบในเขตนํ้ากร่อยหรือชายทะเล เช่น ชนิดในสกุล Hemiramphus, Hyporhamphus, Rhynchorhamphus, Tylosurus, Strongyluraและ Zenarchopterusชนิดที่พบในทะเลห่างฝั่งและบริเวณรอบเกาะ คือ กระทุงเหวบั้ง [ Ablennes hians (Valenciennes)] ซึ่งมีชุกชุมที่สุด บางชนิดพบอาศัยอยู่ในนํ้าจืด เช่น กระทุงเหวเมือง [ Xenentodon cancila (Hamilton)] ขนาดยาวได้ถึง ๑.๒๕ เมตร, เข็ม ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the pelicans are covered in oil.แล้วตัวของพวกนกกระทุงก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำมัน The Psychology of Letting Go (2010)
Everyone likes pelicans. They bring babies.ใครๆก็ชอบนกกระทุง พวกมันออกลูกเยอะ The Psychology of Letting Go (2010)
So just anything you could give would be... hey! I like need you to save the pelicans.อะไรก็ได้แล้วคุณจะ... ฉันอยากให้คุณช่วยเหลือพวกนกกระทุงน่ะค่ะ The Psychology of Letting Go (2010)
Stop flapping your wings like a drunken pelican.อย่ามัวกระพือปีกเหมือนนกกระทุงเมาเหล้าอย่างนี้สิ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
That's why Greg volunteered in the Gulf last summer, cleaning the oil off baby pelicans.นี่เองเกร็กอาสาทำความสะอาด ปากเจ้านกกระทุงน้อย The Test (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทุง[n.] (krathung) EN: pelican   FR: pélican [m] ; pélican gris [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pelican(เพล'ละเคิน) n. นกกระทุง,นกในตระกูล Pelecanidae

English-Thai: Nontri Dictionary
pelican(n) นกกระทุง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top