Search result for

กรง

(68 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรง-, *กรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรง[N] prison cell, See also: jail, ward, cell, Syn. ตะราง, ห้องขัง, คุก, Example: ผู้ร้ายถูกตำรวจจับเข้ากรง
กรง[N] cage, See also: coop, Example: ชาวบ้านบางคนมีอาชีพจับนกไปขาย โดยนำไปใส่กรงเล็กๆ กรงละ 2-3 ตัว, Count unit: ใบ, ลูก, กรง, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้
กรง[N] baluster, See also: banister, balustrade, bars, railing, enclosure, Syn. ลูกกรง, ซี่กรง, ซี่ลูกกรง, Example: มีคนยืนอยู่หลังกรงหน้าต่าง, Count unit: ซี่, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังหรือกั้น
กรงนก[N] birdcage, Example: คนขายนกยืนร้องเรียกผู้ซื้อข้างหลังของเขามีกรงนกชนิดต่างๆ มากมาย
กรงขัง[N] cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
กรงขัง[N] jail, See also: prison, cell, gaol, nick, slammer, penitentiary, Syn. ตาราง, คุก, Example: กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรง(กฺรง) น. สิ่งที่ทำเป็นซี่ ๆ ล้อมรอบสำหรับขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่กับที่หรือยกไปได้
กรงในบทกลอนใช้หมายความว่า เปล ก็มี เช่น ถนอมในพระกรงทอง (เห่กล่อม).
กรงทองน. เรียกกรงที่ใช้กั้นพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้า ว่า พระกรงทอง.
กรงเล็บน. กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อ มีเค้าคล้ายกรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cagesกรง [การแพทย์]
Faraday Cageกรงฟาราเดย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cages!กรง The Tiger in the Tale (2012)
I'm afraid to touch it, just...ฉันเกรงว่าเพื่อสัมผัสเพียง ... Gas Pills (2008)
I'm afraid that's being optimistic.และฉันเกรงว่า\ นั่นเป็นการมองโลกในแง่ดี Pilot (2008)
I'm afraid we can't risk any more ships with a rescue mission.ข้าเกรงว่าเราไม่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียยาน ไปกับภารกิจช่วยเหลือนี้ได้ Rising Malevolence (2008)
His own, I'm afraid.กรงว่า จะเป็นตัวเขาเอง Rising Malevolence (2008)
I'm afraid so.ข้าเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
- I'm afraid it's much worse than that.-เกรงว่าจะเลวร้ายกว่านั้นอีก Destroy Malevolence (2008)
My lady, I'm afraid I was right.ท่านหญิง เกรงว่าข้าจะพูดถูก Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid R3 is a little slow on the uptake.ข้าเกรงว่าอาร์ทรีจะเข้าใจอะไรๆ ได้ช้าไปซักหน่อยนะ Downfall of a Droid (2008)
I'm afraid our time is up. We'll have to pick this up next week.ฉันเกรงว่าเวลาเราจะหมดแล้วล่ะจ้ะ มาต่อสัปดาห์หน้านะ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
I'm afraid the witness is dead.หม่อมชั้นเกรงว่า เค้าจะสิ้นพระชนม์แล้ว Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรง[n.] (krong) EN: cage ; coop   FR: cage [f]
กรงขัง[n.] (krongkhang) EN: cage   FR: cage [f]
กรงขัง[n. exp.] (krongkhang) EN: detention cell ; prison cell   FR: cellule de détention [f] ; cellule de prison [f] ; cellule [f]
กรงทอง[n.] (krong thøng) EN: cradle   
กรงทอง[X] (krong thøng) EN: gilded cage   
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]
กรงสัตว์[n. exp.] (krong sat) EN: animal cage ; cage   FR: cage (pour animaux) [f]
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons   FR: serres [fpl]
กรงเหล็ก[n.] (krong lek) EN: jail   FR: prison
กรงไ่ก่[n. exp.] (krong kai) EN: chicken cage ; chicken coop   FR: cage à poule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviary[N] กรงนกขนาดใหญ่
baluster[N] ซี่กรง, See also: กรง, ลูกกรง, ซี่ลูกกรง, ซี่ราวบันได / เฉลียง, Syn. banister
bar[N] ห้องขัง, See also: กรงขัง, กรง
birdcage[N] กรงนก, Syn. aviary
cage[N] กรง, Syn. pen, enclosure
cageling[N] กรงนก
claw[N] กรงเล็บ
coop[N] กรง, Syn. cage
den[N] ถ้ำสัตว์, See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์, Syn. hole, tunnel, shelter, cave
hutch[N] กรง, See also: ลัง, คอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
aviary(n) กรงนกใหญ่
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: S. deutlich, schonungslos,

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top