ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

äugen

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -äugen-, *äugen*
Possible hiragana form: うげん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augend(ออ'เจนดฺ) n. จำนวนที่ถูกเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augen-รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen gneissหินไนส์รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen structureโครงสร้างรูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augendตัวตั้งบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augendตัวตั้งบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGENSTEIN    AW1 G AH0 N S T AY0 N
AUGENSTEIN    AW1 G AH0 N S T IY0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: R. die Augenzeugin
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
被加数[ひかすう, hikasuu] (n) {comp} augend; summand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
被加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
目下[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
目撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
目測[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
眉毛[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]
眼科医[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
瞬刻[しゅんこく, shunkoku] Augenblick, -Moment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top