ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟-, *迟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迟, chí, ㄔˊ] tardy, slow, late; to delay
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  尺 (chǐ ㄔˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,374

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí dào, ㄔˊ ㄉㄠˋ, / ] to arrive late, #6,135 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] late; delayed; slow, #6,174 [Add to Longdo]
[tuī chí, ㄊㄨㄟ ㄔˊ, / ] to postpone; to put off, #6,953 [Add to Longdo]
[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]
[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]
[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off, #10,988 [Add to Longdo]
[chí yí, ㄔˊ ㄧˊ, / ] to hesitate, #14,294 [Add to Longdo]
[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]
[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, / ] to delay, #58,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm late for school.[CN] 我上学要到了啦 Episode #1.4 (2004)
Later?[CN] 点? Appleseed Alpha (2014)
Go on with your cataloguing. We'll open it later.[CN] 继续你的编目吧 我们会些打开它 The Mummy (1932)
Dammit, I can't get hit on the head.[CN] 我早就料到早会这样 Episode #1.7 (2004)
Because if you have, it isn't too late. You know how I feel about him.[CN] 现在还不太 你知道我对他的看法 It Happened One Night (1934)
Lets go.[CN] 好赶快走吧已经到了 Episode #1.5 (2004)
"You're late for the last time !"[CN] 不会再有机会让你到了! City Lights (1931)
I knew this day would come. I knew you would pay the price.[CN] 我早就料到你早会踢到铁板 Episode #1.7 (2004)
Oh, I see, they get in the way of your legs when you're running.[CN] 别到了 A Farewell to Arms (1932)
Late.[CN] 到了 City Lights (1931)
- I?[CN] - 为什么你到了? Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
You have a shoot to go to.[CN] 起床了要到了 Episode #1.5 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top