ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粕-, *粕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor, #10,832 [Add to Longdo]
[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]
去其糟[qù qí zāo pò, ㄑㄩˋ ㄑㄧˊ ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] to remove the dross; to discard the dregs, #92,768 [Add to Longdo]
取其精华,去其糟[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;糟[かす, kasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
取り;糟取り[かすとり, kasutori] (n) (1) shochu made from sake lees; (2) low-quality moonshine (esp. post-WWII); hooch (hootch) [Add to Longdo]
取り焼酎[かすとりしょうちゅう, kasutorishouchuu] (n) shochu made from sake lees [Add to Longdo]
漬け;糟漬[かすづけ, kasuduke] (n) (fish or vegetables) pickled in sake lees [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've brought some Orujo, tobacco, cheese.[JA] オリーブとタバコにチーズを 持ってきたわ Pan's Labyrinth (2006)
Deciding initiative.[CN] 柳上燕 菖蒲 Summer Wars (2009)
3 plain.[CN] "三文啦 Summer Wars (2009)
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟 Greenberg (2010)
She's no more than a jook-joint Jezebel.[CN] 她就像俱乐部里无耻的杰若 The Color Purple (1985)
Prepare the vegetables, will you?[CN] - 揭燴珨狟報滇腔 Midsummer's Equation (2013)
The lines really get blurred, which, I mean, I love.[CN] 护士医生界碑良f民模。 不对我f民喜,欠 Coffee Town (2013)
Ö÷²Ë20...[CN] 翋20... God, That's Good (2007)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟 Ong-bak 3 (2010)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
Sapaketti phat khi mao.[CN] 彌陷遵劇沭( 怍弊) Scared and Running (2013)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟和烂歌 The Passersby (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top