ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籼-, *籼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[籼, xiān, ㄒㄧㄢ] non-glutinous long-grain rice
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 5,925

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] long-grained rice; same as 秈, #46,358 [Add to Longdo]
[xiān dào, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˋ, ] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice), #59,026 [Add to Longdo]
[xiān mǐ, ㄒㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice), #95,533 [Add to Longdo]
[cháng xiān, ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢ, / ] long-grained rice (Indian rice, as opposed to round-grained rice) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AND CROSS-BREEDING THEM WITH MOSTLY INDICA MALE PLANTS.[CN] 和杂交育种他们 与大多雄株。 Kid Cannabis (2014)
Indica?[CN] 稻? A Haunted House 2 (2014)
Down here at Crazy Gene's Used Airplanes, people think we're out of our minds... since we slashed the prices on our used C-123s.[CN] 笈正系于此疯狂吉恩用旧了的飞机身上... 在我们为这老旧的C—123运输机的价钱侃侃而谈时 也总有人会认为我们精神不正常萨 Air America (1990)
I HAVE BEEN SELECTING INDICA MOTHERS[CN] 我已经选择 母亲 Kid Cannabis (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top