ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worthlessness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worthlessness-, *worthlessness*, worthlessnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worthlessness(n) ความไร้ค่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไร้ค่า[khwām raikhā] (n) EN: worthlessness   FR: futilité [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worthlessness (n) wˈɜːʳθləsnəs (w @@1 th l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無価値[むかち, mukachi] (n) worthlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worthless \Worth"less\, a. [AS. weor[eth]le['a]s.]
   Destitute of worth; having no value, virtue, excellence,
   dignity, or the like; undeserving; valueless; useless; vile;
   mean; as, a worthless garment; a worthless ship; a worthless
   man or woman; a worthless magistrate.
   [1913 Webster]
 
      'T is a worthless world to win or lose. --Byron.
   [1913 Webster] -- {Worth"less*ly}, adv. -- {Worth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worthlessness
   n 1: having no qualities that would render it valuable or
      useful; "the drill sergeant's intent was to convince all
      the recruits of their worthlessness" [syn: {worthlessness},
      {ineptitude}] [ant: {worth}]
   2: the quality of being without practical use

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top