ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wm

W IH1 L Y AH0 M   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wm-, *wm*
English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
SWM(n abbrev) , Silent Wave Motor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน,ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
sawmill(ซอ'มิล) n. โรงเลื่อย,โรงเลื่อยจักร,แท่นเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bowman(n) นายขมังธนู
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา
sawmill(n) โรงเลื่อย
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ,คนจัดงานแสดง,นักแสดง
snowman(n) มนุษย์หิมะ
strawman(n) หุ่นไล่กา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
WM wareเป็นโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ขึ้นบนระบบปฏิบัติการเดิมที่มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
เพื่อนมนุษย์[n. exp.] (pheūoen manut) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen   
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[n. prop.] (Pū Yen (Yen Kaēomanī)) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee   FR: Yen Kaewmanee
โรงเลื่อย[n.] (rōng leūay) EN: sawmill   FR: scierie [f]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment   FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WM W IH1 L Y AH0 M
WM D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
カール[, ka-ru] (n,vs) (1) curl; (n) (2) cwm (ger [Add to Longdo]
ショーマン[, sho-man] (n) showman [Add to Longdo]
ショーマンシップ[, sho-manshippu] (n) showmanship [Add to Longdo]
ショーム[, sho-mu] (n) shawm [Add to Longdo]
バムバム[, bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]
ボーマン嚢[ボーマンのう, bo-man nou] (n) Bowman's capsule [Add to Longdo]
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top