ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppuration

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppuration-, *suppuration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppuration(n) การเป็นหนอง, Syn. swelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppuration(ซัพพิวเร'เชิน) n. การเป็นหนอง,การเกิดหนอง,หนอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppuration; pyesisการเกิดหนอง, การเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppuration (n) sˌʌpjurˈɛɪʃən (s uh2 p y u r ei1 sh @ n)
suppurations (n) sˌʌpjurˈɛɪʃənz (s uh2 p y u r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereiterung {f} | Vereiterungen {pl}suppuration | suppurations [Add to Longdo]
Suppuration {f}; Eiterung {f} [med.]suppuration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化膿[かのう, kanou] (n,vs,adj-no) suppuration; festering; coming to head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppuration \Sup`pu*ra"tion\, n. [L. suppuratio: cf. F.
   suppuration.]
   1. The act or process of suppurating.
    [1913 Webster]
 
   2. The matter produced by suppuration; pus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suppuration
   n 1: (medicine) the formation of morbific matter in an abscess
      or a vesicle and the discharge of pus [syn: {festering},
      {suppuration}, {maturation}]
   2: a fluid product of inflammation [syn: {pus}, {purulence},
     {suppuration}, {ichor}, {sanies}, {festering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top