ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steam off

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steam off-, *steam off*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา steam off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *steam off*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steam off[PHRV] แล่นออกไปด้วยพลังไอน้ำ, See also: เคลื่อนออกไปด้วยพลังไอน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This man held the back door open for the strike team that carried out the hit on my family.Dieser Mann ließ die Hintertür für das Angriffsteam offen, das meine Familie ermordet hat. Knightfall (2011)
It seems your security team forgot as well.Ihr Sicherheitsteam offenbar auch. Ablution (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abdampfen (Zug)to steam off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top