ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

song book

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -song book-, *song book*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา song book มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *song book*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
song bookn. หนังสือเพลง,รวมเพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You take out your song book and show her.เอ่อ เอ่อ นี่ เอาหนังสือเพลงออกมาให้นางดูสิ Journey to the West (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesangbuch {n}song book; choir book [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top