ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silvester

S IH2 L V EH1 S T ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silvester-, *silvester*
CMU English Pronouncing Dictionary
SILVESTER    S IH2 L V EH1 S T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Silvester(uniq) คืนก่อนวันปีใหม่ (31 ธันวาคม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silvester {m}; Sylvester {n}; Silvesterabend {m} | zu SilvesterNew Year's Eve; Hogmanay (Scotland) | on New Year's Eve [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大晦日[おおみそか, oomisoka] Silvester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Silvester /zilvɛstr/ 
   New Year's Eve

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top