ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp-eyed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-eyed-, *sharp-eyed*, sharp-ey, sharp-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-eyed[ADJ] ตาไว, See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม, Syn. eagle-eyed, keen-sighted

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาคม[V] keen-eyed, See also: sharp-eyed, sharp-sighted, be insight, Syn. ตาแหลม, Example: เขาตาคมที่เลือกเธอเป็นภรรยา, Thai definition: เข้าใจคิด, เข้าใจเลือกได้อย่างเหมาะสม
ตาไว[ADJ] sharp-eyed, Example: เธอนี่ช่างเป็นคนตาไวช่างสังเกตจริงๆ, Thai definition: ที่มีสายตาเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน
คมกริบ[ADJ] sharp-eyed, Example: สายตาคมกริบของเขาจ้องมองฉันไม่วางตา, Thai definition: ตาคมกริบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp-eyed (j) ʃˈaːp-aɪd (sh aa1 p - ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目早い[めばやい, mebayai] (adj-i) sharp-eyed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharp-eyed
   adj 1: having very keen vision; "quick-sighted as a cat" [syn:
       {argus-eyed}, {hawk-eyed}, {keen-sighted}, {lynx-eyed},
       {quick-sighted}, {sharp-eyed}, {sharp-sighted}]
   2: keenly perceptive or alert; "quick-sighted into the faults of
     the time"- Leonard Bacon [syn: {quick-sighted}, {sharp-
     sighted}, {sharp-eyed}]
   3: having keen eyesight [syn: {keen-eyed}, {sharp-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top