ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raincoat

R EY1 N K OW2 T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raincoat-, *raincoat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raincoat[N] เสื้อกันฝน, Syn. trench coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raincoat(เรน'โคท) n. เสื้อฝน,เสื้อกันฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
raincoat(n) เสื้อฝน,เสื้อกันฝน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know who the Raincoats are?นี่นายรู้จักวง The Raincoats ด้วยหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Wearing a raincoat she appeared out of nowhere and rescued meสาวผู้สวมเสื้อกันฝน เธอปรากฏตัวและช่วยผมไว้ แล้วเธอก็เดินจากไป Spygirl (2004)
Yuri bear, tell him to bring the raincoat for Caesar.ยูริ เตือนให้บอกเขาด้วยว่าให้เอาเสื้อกันฝนสำหรับซีซาร์มาด้วย 2012 (2009)
And her raincoat was wet. So were her boots.เสื้อฝนเปียก รองเท้าบูทก็เหมือนกัน The Goodbye Look (2011)
And when you stick Mr. Happy inside somebody's hoo-ha without a raincoat on, babies come out!เมื่อคุณเผลอปล่อยไข่ ใส่คนอื่น โดยที่ไม่มี การป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นแหละ เด็กๆก็เลยออกมา! Who Are You, Really? (2013)
Porn, it had gone from the place where you sat in a theater in your raincoat and jerked off to you bought a VCR, and you got a Ginger Lynn movie.(เมโทรโพลคาเฟ่ ท้อปเลสโกโก) หนังโป๊ เปลี่ยนจากการที่ คุณนั่งอยู่ในโรงหนัง ใส่เสื้อกันฝนและช่วยตัวเอง After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raincoatA button has come off my raincoat.
raincoatDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
raincoatFeel for the pockets of your raincoat.
raincoatHad it not been for your raincoat, I would have been drenched to the skin.
raincoatIf it had not been for your raincoat, I should have been drenched to the skin.
raincoatI'm looking for a navy blue raincoat, size 36.
raincoatThe raincoat sheds water perfectly.
raincoatThe rain penetrated my raincoat.
raincoatWho's the girl in a yellow raincoat?
raincoatYou had better put on a raincoat.
raincoatYou should put on a raincoat because It is cold out side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อกันฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อฝน, Example: เป้สำหรับเดินป่า ควรใช้ชนิดที่ใส่ของจำเป็นได้หลายอย่าง เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน เต๊นท์ ถุงนอน เปลสนาม, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมใส่แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เปียกน้ำฝนได้
เสื้อฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อกันฝน, Example: พี่ว่าเราจะเปียกกันหมดนะเพราะพี่รีบจนลืมเอาเสื้อฝนใส่ตะกร้ามา, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมทับเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อฝน[n.] (seūafon) EN: raincoat   
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
RAINCOAT R EY1 N K OW2 T
RAINCOATS R EY1 N K OW2 T S
RAINCOAT'S R EY1 N K OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raincoat (n) rˈɛɪnkout (r ei1 n k ou t)
raincoats (n) rˈɛɪnkouts (r ei1 n k ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, ] raincoat [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] raincoat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenmantel {m} | Regenmäntel {pl}raincoat | raincoats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]
雨合羽[あまがっぱ, amagappa] (n) raincoat; oilcoat [Add to Longdo]
雨着[あまぎ, amagi] (n) raincoat [Add to Longdo]
合羽(ateji)[カッパ(P);かっぱ, kappa (P); kappa] (n) (See レインコート) raincoat (por [Add to Longdo]
[みの, mino] (n) straw raincoat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  raincoat
      n 1: a water-resistant coat [syn: {raincoat}, {waterproof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top