ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popeye

P AA1 P AY2   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popeye-, *popeye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popeyed[ADJ] ที่ตาพองโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
popeyed(พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน,ตาเบิกโพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're doing Popeye next. Ah-ga-ga-ga-ga. Get him some spinach.เขากินผักโขม Contemporary Impressionists (2012)
Popeye Doyle never actually caught him.ป๊อปอาย ดอยล์ อันที่จริงแล้วไม่เคยตามจับตัวเขาได้เลย Bullet Points (2011)
Popeye Doyle waving to Frog One.ป๊อปอาย ดอยล์ ในหนังชาวฝรั่งเศสเรื่องนั้น Bullet Points (2011)
They must eat spinach. Popeye loves spinach.สงสัยจะกินผักขม ป๊อบอายชอบกิน The Ramen Girl (2008)
Right, thanks to Popeye the Sailor Man here, the van is still our best bet, right?เพราะงั้น ต้องขอบคุณไอ้ popeye บ้านี่ ทางหนีเราเหลือแต่รถตู้ Episode #1.5 (2008)
One Popeye the sailorman.ป๊อบอายยอดกะลาสี Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Popeye look.ดูเหมือนป็อปอายแฮะ. Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
popeyeHe named his dog Popeye.
popeyeHis dog was named Popeye by him.

CMU English Pronouncing Dictionary
POPEYE    P AA1 P AY2
POPEYES    P AO1 P AY2 Z
POPEYE'S    P AA1 P AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popeyed    (j) pˈɒpaɪd (p o1 p ai d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top