ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjured

P ER1 JH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjured-, *perjured*, perjur, perjure
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The guy who said he sold her the DTC the judge found out he 'd perjured himself in another case and disqualified him as a witness.ผู้ชายคนที่พูดว่า เขาขาย DTC ให้เธอ... ...ผู้พิพากษาพบว่าเขาให้ความเท็จ ในข้อหาอื่น... ...และปลดเขาจากการเป็นพยาน แต่ผมพนันได้เลย Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Denise told Catherine that T owers had been pressuring her into saying that you'd perjured yourself.เดนนิสบอกแคทเธอรีนว่าทาวเวอร์ คอยกดดันเธอ... ...ให้เธอพูดว่าคุณให้ความเท็จ Basic Instinct (1992)
- Then he has perjured himself.-เขาพูดปดแล้วล่ะค่ะ Pride & Prejudice (2005)
And I held up my end of it. I perjured myself. I lied to ferc.แล้วผมก็มาถึงจุดจบ ผมให้การเท็จ ผมโกหกคณะกรรมการ คุณได้รวมบริษัท Look What He Dug Up This Time (2009)
A few years ago, my stepmother perjured herself, and an innocent man went to prison.ไม่กี่ปีก่อน แม่เลี้ยงของผม ให้การเท็จ และทำให้ชายบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องเข้าคุก Empire of the Son (2011)
Marco perjured himself.มาร์โกเปิดความเท็จ Break Point (2012)
And given that you perjured yourself all those years ago in federal court, they're going to be coming after you, too.นี่ยังไม่พูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิด คลาร์กนะ และความจริงที่ว่าเธอให้การเท็จ เมื่อหลายปีก่อนในศาล พวกเขาจะมาตามล่าเธอ เช่นเดียวกัน Grief (2012)
The mere existence of the file proves that Mr. Istook perjured himself for Jason Brodeur's benefit.ท่านคะ การปรากฎขึ้นของเอกสารนั่น พิสูจน์ว่า คุณอิซทุค ให้การเท็จ เพื่อประโยชน์ของ เจสัน โบรดัวร์ An Innocent Man (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURED P ER1 JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjured (v) pˈɜːʳʤəd (p @@1 jh @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjured \Per"jured\, a.
   Guilty of perjury; having sworn falsely; forsworn. --Shak.
   "Perjured persons." --1 Tim. i. 10. "Their perjured oath."
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perjure \Per"jure\, v. t. [imp. & p. p. {Perjured}; p. pr. & vb.
   n. {Perjuring}.] [F. parjurer, L. perjurare, perjerare; per
   through, over + jurare to swear. See {Jury}.]
   1. To cause to violate an oath or a vow; to cause to make
    oath knowingly to what is untrue; to make guilty of
    perjury; to forswear; to corrupt; -- often used
    reflexively; as, he perjured himself.
    [1913 Webster]
 
       Want will perjure
       The ne'er-touched vestal.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a false oath to; to deceive by oaths and
    protestations. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And with a virgin innocence did pray
       For me, that perjured her.      --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Perjure}, {Forswear}.
 
   Usage: These words have been used interchangeably; but there
      is a tendency to restrict perjure to that species of
      forswearing which constitutes the crime of perjury at
      law, namely, the willful violation of an oath
      administered by a magistrate or according to law.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top