ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

panne

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panne-, *panne*
Possible hiragana form: ぱんね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตู[bānpratū] (n) EN: door panel ; door leaf  FR: panneau de porte [m]
ช่างซ่อม[chang sǿm] (n) EN: repairman ; fitter ; mechanic  FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[phanang hǿng yen] (n, exp) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ไฟดับ[fai dap] (n, exp) EN: power failure  FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
เครื่องเสีย[khreūang sīa] (x) FR: en panne
กระดานป้าย[kradān pāi] (n, exp) EN: signboard  FR: panneau de signalisation [m]
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ไม่ทำงาน[mai thamngān] (adj) FR: en panne ; défectueux
ป้าย[pāi] (n) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label  FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNED P AE1 N D
PANNELL P AE1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panned (v) pˈænd (p a1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panne {f}; Missgeschick {n}mishap; slip-up [Add to Longdo]
Panne {f}; Motorschaden {m} | eine Panne habenbreakdown | to break down [Add to Longdo]
Pannendienst {m}; Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]
Pannenhilfe {f}breakdown service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
ボックススパナ[bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panne \Panne\, n. [F.]
   A fabric resembling velvet, but having the nap flat and less
   close.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 panne /pan/ 
  breakdown

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Panne /panə/ 
  breakdown; mishap; slip-up

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 panne
  brakedown(paneo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 panne /pɑnə/
  brakedown

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top