ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palavern

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palavern-, *palavern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palavern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palavern*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and Miss Nora always full of palaver about what you know.Sie und Miss Nora, immer nur am Palavern und klug Daherreden. The Diploma (1979)
Here We are talking like two imbeciles and I've got a service.Wir palavern hier wie zwei Deppen, dabei habe ich einer Stunde eine Messe. Revenge of the Dead (1983)
The time for half measures and talk is over, Senator.Die Zeit des Palaverns und der halben Sachen ist vorbei, Senator. Gladiator (2000)
We let Eddie head off to the showers wash off that manly sweat, and we could bullshit our way through the afternoon.Eddie aus Oklahoma geht duschen, diesen männlichen Schweiß abspülen, und wir palavern uns durch den Nachmittag. 28 Days (2000)
Ranting and raving in Saami and picking mushrooms!Pilze fressen und dann auf Saami rumpalavernSvidd neger (2003)
You spout off about justice And the constitution Except for that pesky part about everyoneSie palavern hier über Gerechtigkeit und die Verfassung, außer von dem lästigen Teil, dass jeder einen fairen Prozess verdient. Easy as Pie (2008)
It's only a bit of boys' banter, Pen.Wir Jungs palavern doch nur. The Love Punch (2013)
Now I'm gonna go have a word.- Ich werde mit Ihnen palavern. - PalavernDecoy (2013)
And what are you gonna do, talk us to death?Und was wirst du tun,uns zu Tode palavernTerminator Genisys (2015)
Bildad, stop palavering away.- Bildad, hör auf zu palavernMoby Dick (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top