Search result for

marlis

(70 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marlis-, *marlis*, marli
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marlis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marlis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marlin[N] คำนามพหูพจน์ของ marline
marline[N] ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
marline-spike[N] เชือกขนาดเล็กที่ฟั่นกันเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marlin(มาร์'ลิน) n. ปลาทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
marlite(แมร์'ไลทฺ) n. ดินปูนหรือดินชนิดหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
marlin (n ) ปลากระโทงแทง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drove down to Miami for Bark in the Park Night at the Marlins game.ขับรถไปไมอามี่ ไปบาร์คอินปาร์คไนท์ดูเกมของเดอะมาร์ลิน Marley & Me (2008)
Lindsay "Slag" Marling from the year above.ลินซีย์ 'มั่ว' มาลิ่ง แก่กว่าปีนึง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
All the fish that we love most to eat... things like striped bass, bluefish, tuna, swordfish, marlin... this is a major source of mercury, and these substances are causing real problems, not just to dolphins, but to people,กลุ่มคนที่ทำเรื่องพวกนี้ มีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นพวกอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าเกิดอะไรขึ้น The Cove (2009)
- No, he's holding a 3,000-pound marlin.-เปล่า เขาจะแบกปลามาร์ลินหนัก3,000ปอนด์ The Social Network (2010)
But we all know marlins don't really weigh 3,000 pounds, right?แต่เราก็รู้ว่าไม่มีปลามาร์ลิน หนักถึง 3,000ปอนด์หรอกใช่ไหม The Social Network (2010)
No, but I don't think the guy's holding a marlin the size of a Range Rover.ไม่เคย แต่ฉันไม่คิดว่าผู้ชายคนไหน จะแบกปลาขนาดเท่ารถได้ The Social Network (2010)
I meant to catching the marlin instead of the 14 trout.หมายถึงจับปลามาร์ลิน แทนปลาเทราท์14ตัวน่ะ The Social Network (2010)
Okay, don't fish eat other fish? The marlins and the trout?แล้วปลามันไม่กินปลากันเองรึไง ทั้งปลามาร์ลินทั้งปลาเทราท์ The Social Network (2010)
He taught me... how to ride a skateboard when I was a kid, how to hook a marlin, he taught me how to catch a baseball.เขาสอนผม เล่นสเก็ตบอร์ดตอนเด็ก สอนให้ผมตกปลามาร์ลีน Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
I - I am on it, although that marlins jerseyฉัน ฉันในนั้น ถึงแม้ว่านั้น มาลิน เจอร์ซี่ The Townie (2010)
Eric, somewhere between a marlins jerseyเอริค ที่ไหนสักที่ระหว่างมาร์ลินเจอร์ซี่ The Townie (2010)
Listen, I apologize. We've been reeling in some crazy marlin, and I just want...ผมขอโทษด้วย เราตกปลาสนุกกันมากไป... The Hangover Part II (2011)
I have recently acquired Marlinspike Hall, and this ship, as I'm sure you're aware, was once part of the estate.เร็วๆนี้ ชั้นได้ Marlinspike Hall มา และเรือลำนี้,ฉันแน่ใจว่าเธอก็รู้ว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของมรดก The Adventures of Tintin (2011)
"Sir Francis Haddock of Marlinspike Hall, the last captain of the ill-fated Unicorn.อัศวิน Francis Haddock แห่ง Marlinspike \ กัปตันคนสุดท้ายแห่งเรือยูนิครอน์ต้องคำสาป The Adventures of Tintin (2011)
Marlinspike Hall is the old Haddock estate.Marlinspike เคยเป็น คฤหาสน์ของ Haddock The Adventures of Tintin (2011)
Welcome to Marlinspike Hall.ยินดีต้อนรับสู่คฤหาสน์ Marlinspik The Adventures of Tintin (2011)
You wouldn't happen to be related to the Haddocks of Marlinspike Hall, would you?นี่คุณคงไม่บังเอิญเป็นญาติของแฮดดอกค์ แห่งคฤหาสน์ มาเลงค์สปาซ ใช่มั้ย The Adventures of Tintin (2011)
Marlinspike Hall.มาร์ลินสไปค์ ฮอล The Adventures of Tintin (2011)
Welcome to Marlinspike Hall.ยินดีต้อนรับสู่ มาร์ลินสไปค์ ฮอล The Adventures of Tintin (2011)
Cameron got traded, and when he went up to the Marlins, he started making moneyคาเมรอนโดนซื้อตัวไป พอเค้าไปที่มาร์ลิน ก็เริ่มทำเงินได้ Safety Not Guaranteed (2012)
How could I pass up the chance for marlin?ฉันจะผ่านขึ้นวิธ โอกาสสำหรับมาร์ลิน Runner Runner (2013)
Yo MarlitoYo Marlito The Expendables 3 (2014)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
Could have been a marlin or a broadbill or a shark.จะได้รับมาร์ลินหรือปากกว้าง หรือปลาฉลาม ฉันไม่เคยรู้สึก เขา The Old Man and the Sea (1958)
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน The Old Man and the Sea (1958)
It may be a marlin or a stingray but it's definitely a game fish.สงสัยจะปลามาสินหรือไม่ก็กระเบน... เเต่เป็นพวกปลาตกเล่นๆ เเน่ Jaws (1975)
Marlin, stingray bit through this piano wire? Don't you tell me my business again.มาสินหรือกระเบนกัดสายเปียโนขาดเหรอ อย่ามาทําอวดรู้เรื่องของผม Jaws (1975)
Marlin. It's Sue.มาลิน นี่ซูพูดนะ 50 First Dates (2004)
- Marlin.- ผมมาลิน 50 First Dates (2004)
- Marlin.- ชั้นมาลิน 50 First Dates (2004)
- Marlin.- ชั้นมาลิน 50 First Dates (2004)
- I ain't gonna do this, Marlin.- ผมทำแบบนี้ไม่ได้หรอก คุณมาลิน 50 First Dates (2004)
Down the Marlier Road, about five kilometers.ถนนมาร์ลิเยร์ ห่างไปสักห้ากิโลฯ Flyboys (2006)
YOU KNOW, GO, MARLINS.ก็แบบว่า มาร์ลินส์สู้ๆ Poison Ivy (2007)
The receiver's in the fish. Marlin, actually.- ตัวรับอยู่ในปลา Chuck Versus the Marlin (2008)
Technically, it's a marlin. Marlin.- ชื่อมาร์ลิน Chuck Versus the Marlin (2008)
You would call it a marlin, right? Yeah. Look.- นายก็เรียกว่ามาร์ลินใช่มั้ย Chuck Versus the Marlin (2008)
So now I'm sure you super-agents can figure out where the two drunken pinheads stashed the fish-- marlin, four-foot marlin.ผมว่าพวกคุณคงหาได้อยู่แล้วว่า... ขี้เมา 2 ตัวนั่นเอามาร์ลินไปไว้ไหน Chuck Versus the Marlin (2008)
And that, friends... is the story of the missing marlin.นั่นแหละคือเรื่องของมาร์ลินที่หายไป Chuck Versus the Marlin (2008)
And where is the marlin now?แล้วตอนนี้มาร์ลินอยู่ไหน Chuck Versus the Marlin (2008)
Come on. Chuck, you're looking for a marlin.เรากำลังหามาร์ลินนี่หว่า Chuck Versus the Marlin (2008)
Marlin, actually, about four feet long. Got a spear-like nose.มาร์ลิน ยาว 4 ฟุต จมูกยาวเหมือนหอก Chuck Versus the Marlin (2008)
Because he left here last night with a four-foot long marlin.ก็เมื่อคืนเขามานี่แล้วเอามาร์ลินไปด้วย Chuck Versus the Marlin (2008)
Where's the marlin, moron?มาร์ลินอยู่ไหน ไอ้เบื๊อก Chuck Versus the Marlin (2008)
LESTER: I can't believe you told Casey you put the marlin in Chuck's room.ไม่อยากเชื่อว่านายบอกเคซี่ย์หมดแล้ว Chuck Versus the Marlin (2008)
It's in the freezer at the Wienerlicious. I put it in Big Mike's marlin and I... I was gonna put it back.อยู่ในห้องเย็นร้านวีนเนอร์ในตัวมาร์ลิน กะเอามาคืนทีหลัง Chuck Versus the Marlin (2008)
I know musky's the big deal fish in these waters but come with me off the coast of Virginia, I'll let you hook into a thousand-pound blue marlin and you'll know what fishing's all about with a capital F!Ich weiß, hierzulande ist der Muskie ein großer Fisch, aber an der Küste von Virginia zeige ich Ihnen einen 450 Kilo schweren blauen Marlin. The Great Outdoors (1988)
- Marlin, Perkins.- Marlin, Perkins. Scrooged (1988)
The marlin, a fucking boatload of marlin.Ich und Diaz. Da gibt es mehr Marlin als Sie je gesehen haben. Revenge (1990)
Bricks Marlin.Bricks Marlin. The Usual Suspects (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARLIN    M AA1 R L AH0 N
MARLING    M AA1 R L IH0 NG
MARLINS    M AA1 R L AH0 N Z
MARLIAVE    M AA2 R L IY0 EH1 V
SUMARLIN    S UW2 M AA1 R L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marlinespike    (n) (m aa1 l i n s p ai k)
marlinespikes    (n) (m aa1 l i n s p ai k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bändsel {n} [naut.]marline [Add to Longdo]
Marlspieker {m} [naut.]marlinspike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梶木;旗魚[かじき, kajiki] (n) (uk) marlin; swordfish; spearfish; sailfish [Add to Longdo]
梶木鮪[かじきまぐろ, kajikimaguro] (n) marlin [Add to Longdo]
黒梶木;黒旗魚[くろかじき;クロカジキ, kurokajiki ; kurokajiki] (n) (uk) Indo-Pacific blue marlin (Makaira mazara) [Add to Longdo]
真旗魚;真梶木[まかじき;マカジキ, makajiki ; makajiki] (n) (uk) striped marlin (Tetrapturus audax) [Add to Longdo]
白舵木[しろかじき;シロカジキ, shirokajiki ; shirokajiki] (n) (uk) black marlin (Makaira indica) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top