ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look good

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look good-, *look good*, look goo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look good[PHRV] มีลักษณะดี, See also: ดูใจดี, ดูมีเมตตา, Ant. look bad
look good[PHRV] น่าดึงดูดใจ, See also: เข้ากันกับ, สวยงาม, Syn. look well, Ant. look bac
look good[PHRV] มีความหวัง, See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง, Ant. look bad
look good[PHRV] ไม่สมควร, See also: ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, you want to look good for her?อ่อ ... คุณอยากจะดูดีก่อนไปเจอเขาสินะ? Below Her Mouth (2016)
I mean, it doesn't look good for you if an 18-year-old was able to break in to the bank and steal all this information.ผมหมายถึง มันดูไม่ดีสำหรับคุณที่เด็กอายุ 18 สามารถฝ่าเข้าไปในธนาคารและขโมยข้อมูลนี่ทั้งหมด Hacker (2016)
You look good with that promotion on you.คุณดูดีกับโปรโมชั่นที่อยู่กับคุณ The Hollow Point (2016)
This don't look good to me.ฉันว่าดูไม่ดีเลย Deepwater Horizon (2016)
You look good in a tank top.คุณดูดีนะในเสื้อกล้าม Meet the Rosenbergs (2015)
It's important to look good at work.- จะให้ผมพูดให้จบหรือเปล่า Ted 2 (2015)
I have ensure the gardens look good from above.ผมมีความมั่นใจได้ว่าสวน ดูดีจากข้างบน Last Knights (2015)
Oh, man, that don't look good at all.โอ้ นั่นดูไม่ดีเลย Demolition (2015)
This doesn't look good at all.นี้ไม่ได้ดูดีเลย Sin City: A Dame to Kill For (2014)
And that stuff with Falcone, well, we have to look good for the old man.ของแบบนั้นกับฟอลโคน.. เราต้องดูให้ดีๆ สำหรับไอ้แก่นั่น Viper (2014)
All right, now, you wanna look good in a swimsuit like me come summertime, you're gonna want a lot of this and a lot of this, huh?ตอนนี้ ถ้านายอยากจะดูดี ในชุดว่ายน้ำเหมือนฉัน ตอนฤดูร้อนหน้า นายจะต้องกินมันให้มาก และให้มากๆ Viper (2014)
It's just to make you look good even though you've behaved like...มันเเค่จะทำให้นายดูดีขึ้น ถึงเเม้ว่านายจะทำตัวเหมือน... The Empty Hearse (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look goodA wide leather belt would look good with that dress.
look goodDon't you think this paisley tie would look good on you?
look goodI like her sense of style. Her clothes and makeup always look good.
look goodI think this sweater will look good on you.
look goodYou look good in a kimono.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดี[V] look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
เจริญตาเจริญใจ[V] to be pleasing, See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy, Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา, Ant. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่, Example: เขาเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับบรรยากาศของทั้ง 2 ข้างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดี[v. exp.] (dū dī) EN: look good   
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good [Add to Longdo]
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only [Add to Longdo]
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
着映え[きばえ, kibae] (n) (clothes which) look good on a person [Add to Longdo]
馬子にも衣装;馬子にも衣裳[まごにもいしょう, magonimoishou] (exp) anybody can look good with the right clothes (lit [Add to Longdo]
様になる[さまになる, samaninaru] (exp,v5r) to look good [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top