ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

individual characteristic

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individual characteristic-, *individual characteristic*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา individual characteristic มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *individual characteristic*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกัตภาพ[N] individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai definition: ลักษณะเฉพาะตัว
บุคลิกลักษณะ[N] personality, See also: individual characteristic, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกภาพ, Example: เรานำส่วนที่ดีของเขามาเป็นของเราโดยต้องไม่ให้สูญเสียบุคลิกลักษณะของเราด้วย, Thai definition: ลักษณะจำเพาะตัวของแต่ละคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิกลักษณะ[n.] (bukkhaliklaksana) EN: personality ; individual characteristic ; character   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top