ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperfectly

IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperfectly-, *imperfectly*, imperfect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperfectly(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างบกพร่อง, Syn. incompletely, Ant. completely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperfectlyI'd rather not have those written by people who only know their work imperfectly.
imperfectlyOne may as well not know a thing at all, as know it but imperfectly.
imperfectlyThough imperfectly, he finished writing his manuscript.
imperfectlyYou may as well not do it at all than do it imperfectly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวกล้อง[khāo klǿng] (n, exp) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERFECTLY IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperfectly (a) ˈɪmpˈɜːʳfɪktliː (i1 m p @@1 f i k t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperfectly
   adv 1: in an imperfect or faulty way; "The lobe was imperfectly
       developed"; "Miss Bennet would not play at all amiss if
       she practiced more"- Jane Austen [syn: {imperfectly},
       {amiss}] [ant: {perfectly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top