ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hard cash

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hard cash-, *hard cash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard cash(idm) เงินสด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cold hard cash works, too.ได้เงินสดก็เจ๋งเลย Transformers (2007)
It is played in the shadows, in dark alleys and backrooms for hard cash and cheap, ugly women.ที่จะเล่นในเงา, ในตรอกซอกซอยมืดและ backrooms สำหรับเงินสดยาก และราคาถูก, ผู้หญิงน่าเกลียด Balls of Fury (2007)
But you and me, the brokers, we're taking home cold hard cash via commission, motherfucker.แต่คุณและฉัน, โบรกเกอร์, เรากำลังเงินสดยากเย็นบ้าน ผ่านทางคณะกรรมการกำงังฟัก แม่ The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [ m ] ; liquide [ m ] ; argent comptant [ m ] ; en espèces

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hard cash
   n 1: money in the form of bills or coins; "there is a desperate
      shortage of hard cash" [syn: {cash}, {hard cash}, {hard
      currency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top