ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hütchen

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hütchen-, *hütchen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hütchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hütchen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You were Red cap.- Du warst RothütchenHouseboat (1958)
He was Black cap.Er war SchwarzhütchenHouseboat (1958)
You were Gold cap.Du warst GoldhütchenHouseboat (1958)
- Black cap!- SchwarzhütchenHouseboat (1958)
- Gold Cap.- GoldhütchenHouseboat (1958)
You've got hay all over you.Du hast ja Heu auf deinem HütchenMcLintock! (1963)
Sure, peddle a few lightning rods, pick up a couple of bucks in a shell game fleece a yokel without even scratching him and you're a scalawag.Sicher, biete ein paar Blitzableiter an, mach ein wenig Knete beim Hütchenspiel, nimm einen Trottel aus, ohne ihn auch nur zu berühren und du bist ein Taugenichts. The Outrage (1964)
You know, to me, the truth is like that little ball under the three shells.Die Wahrheit ist wie der kleine Ball beim Hütchenspiel. The Outrage (1964)
To be exact, the shell game.Ja, ein Hütchenspiel. Psychic Kommandant (1966)
He uses the shell game?- Er benutzt ein Hütchenspiel? Psychic Kommandant (1966)
"RAM'S BLADDER CUP"."Schafsblasen-Hütchen". The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
- Did you buy party hats?Hast du auch Hütchen gekauft? A Swedish Love Story (1970)
- Did you buy party hats? - Yes.Hast du daran gedacht, die Hütchen zu kaufen? A Swedish Love Story (1970)
A little hat.Ein Hütchen und ein Lätzchen. A Swedish Love Story (1970)
- There's a hat floating here.Hier schwimmt ein Hütchen im Wasser. A Swedish Love Story (1970)
- Does everyone have their hats?Hat jeder sein Hütchen? - Ja. A Swedish Love Story (1970)
Do you think it's John's hat?Das ist doch nicht etwa Johns HütchenA Swedish Love Story (1970)
One of those little pointy ones.Hier ist er jedenfalls nicht. - So ein spitzes Hütchen. Bertil! A Swedish Love Story (1970)
Alice, the hat!Lisotta, das HütchenThe Canterbury Tales (1972)
And your hat, it's ravishing. Absolutely ravishing. It's good to see you.Gnädigste sehen entzückend aus mit diesem HütchenThe Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
Fancy hat and all.Hütchen inklusive. The Stone (1973)
If it werert for Luther, I'd still be hustling pinball.Ohne Luther wäre ich noch beim Hütchenspiel. The Sting (1973)
Hat with a feather and cross-bow, but it's not hunstman?Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Three Wishes for Cinderella (1973)
You have to put that pretty green hat on your head and turn the diamond.Man muss dieses schöne, grüne Hütchen aufsetzen und den Diamanten umdrehen. The Blue Bird (1976)
And... the pillbox hat!Und ... das HütchenThe Lady Banker (1980)
Finishing with roses to match the confection of flowers and silk on her head, forming a teeny-weeny hat.Mit Rosen verziert, um das Potpourri aus Blumen und Seide zu ergänzen, in Form eines klitzekleinen Hütchens. The Great Muppet Caper (1981)
The clock doesn't belong to the lady. The hat, on the other hand, does.Und das Damenhütchen gehört zu Picasso. Zeme roku 2484 (1983)
Crowley, go back to the embassy and order some party hats or something, eh?Crowley, gehen Sie zurück zur Botschaft, bestellen Sie Partyhütchen oder so was. The Boy Who Could Be King (1986)
It's the oldest con in the world- the shell game.Der älteste Trick der Welt! Der Hütchentrick. Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
- The shell game, Your Lordship? - Three shells and a pea.- Der Hütchentrick, Eure Lordschaft? Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
The object of the game... is to keep the shells moving so the player loses track of which shell the pea is under.Drei Hütchen und eine Erbse. Man schiebt sie solange herum, bis der Zuschauer nicht mehr weiß, wo die Erbse ist. Steeled with a Kiss: Part 2 (1987)
Head back to Bay Drive Marina.Ja, es ist wie beim Hütchenspiel. Badge of Dishonor (1988)
Maybe I should wear a funny little hat. Do you like it?Vielleicht sollte ich ein lustiges Hütchen tragen. Darkman (1990)
The lady with the bright Hat.Die Dame mit dem hellen HütchenAttention, Papa Arrives! (1991)
Have either of you boys ever heard of the shell game?Kennt einer von euch das Hütchenspiel? Brothers and Sisters (1993)
The old shell game, huh?Das Hütchenspiel. Brothers and Sisters (1993)
One red ball, three cups.1 rote kugel, 3 HütchenSoul Hunter (1994)
Here we go. One ball. Three cups.Los geht's. 1 kugel. 3 HütchenSoul Hunter (1994)
Where are we gonna find a tiny little hat?Wo machen wir einen kleinen Hütchen finden? The One with the Giant Poking Device (1996)
Let's move forward through the cones with a gentle, even turn to the...Vorwärts an den Hütchen vorbei, mit einer sanften Kurve nach... Witch (1997)
Sit down. Young women are not interested in whether the percussion cap... will replace the flintlock. Nor whether the British "Brown Bess"... is superior to the French musket.Junge Frauen interessieren sich weder dafür, ob das Zündhütchen das Steinschloss ersetzen wird, noch ob die britische Brown Best der französische Muskete überlegen ist. St. Ives (1998)
OK. So we can flip the ghost over when it turns a nice golden brown?Wie süß, ein Zauberhütchen zum Aufsetzen. I Only Have Eyes for You (1998)
I bought little hats and everything.- Ich hab Hütchen gekauft. Surprise (1998)
And this hat to top it off.Und dieses kleine Hütchen, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen! The Closet (2001)
Wearing a condom bonnet.Dazu noch dieses Kondom-HütchenThe Closet (2001)
-What's that hat?Was ist das Hütchen auf der Tafel? Tanguy (2001)
a 20th-birthday party with presents, and funny hats, and those candles that don't blow out.Eine Party zum 20. Geburtstag, mit Geschenken, lustigen Hütchen und diesen Kerzen, die nicht ausgehen. Blood Ties (2001)
I've watched suckers get taken for 50 bucks playing three-card monte... and I always thought, "You dumb fucks.Wenn andere beim Hütchenspiel um 50 $ geprellt wurden, dachte ich mir immer: Empire (2002)
It's a pylon - one of those orange traffic cones.Ein Pylon - eins von diesen AbsperrhütchenGone (2002)
And, besides, he didn't put out any cones.Außerdem hat er keine Hütchen aufgestellt. Witch Way Now? (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUTCHENS    HH AH1 CH AH0 N Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zündhütchen {n}percussion cap [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top