ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firmed

F ER1 M D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmed-, *firmed*, firm, firme
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I saw the gal, she firmed up my backbone.แล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนี้ เธอทำให้ผมกล้า Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmedIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMED    F ER1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmed    (v) fˈɜːʳmd (f @@1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top