ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christlich

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christlich-, *christlich*
German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
christlich {adj}christian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  christlich /kristliç/
   christian

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top