Search result for

ceo

(51 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceo-, *ceo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
ampullaceous(แอมพะเล' เชียส) adj. ซึ่งเป็นรูปขวด., Syn. ampullary, ampullar
amylaceous(แอมมิเล' เชียส) adj. มีลักษณะหรือคุณสมบัติของแป้ง (starchy)
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)

English-Thai: Nontri Dictionary
sebaceous(adj) เกี่ยวกับไขมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CEO (chief executive officer)ซีอีโอ (ประธานบริหาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ceo (abbrev ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their CEO is in police custody.ก็แน่หล่ะ CEO เขาถูกจับนี่ The Dark Knight (2008)
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
Largest hit: Dominic Greene, CEO of Greene Planet.ซีอีโอของ กรีน แพลนเนต Quantum of Solace (2008)
CEO of MARS Industries and the builder of these warheads.CEO ของ มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และเป็นผู้สร้างอาวุธหัวรบพวกนั้น G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now, about two months ago, the CEO, Mr. Butter Mills, sitting at home, watching TV with his granddaughter.ซักสองเดือนก่อน ซีอีโอ ชื่อบัตเตอร์ มิลลส์ กำลังนั่งดูทีวี กับหลานสาวอยู่ที่บ้าน Duplicity (2009)
I remember the very day I brought claire in to meet then ceo alan dupree for his approval.ไม่ลับหรอก ผมไม่อยากให้เจอกัน จนกว่าผมคิดว่าเราคบกันจริงๆ ก็ยุติธรรมดี เมื่อไหร่ที่ลูกพร้อม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Mitch is angling to oust you and take over as ceo.มิชจะปลดคุณออกแล้วขึ้นนั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด London. Of Course (2009)
Walter Kendrick, CEO.วอลเตอร์ เคนดริก,ซีอีโอ I Knew You Were a Pig (2009)
Walter kendrick, ceo.วอลเตอร์ เคนดริก ,CEO I Agree, It Wasn't Funny (2009)
No, but it's an understatement to say that there are ceo's who don't like you, and they're using their influence in washington against you.มีผู้บริหารบางคนไม่ชอบคุณ พวกเขาใช้อำนาจกดดันทางวอชิงตันต่อต้านคุณ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
Are you the cousin of weida Group's CEO?คุณคือหลานชายของซีอีโอไวด้ากรุ๊ป Invitation Only (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceoCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
ceoHe's the new CEO from the parent company in France.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (duang ding) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle   
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
แมงก้องแขน[n. exp.] (maēng køng khaēn) EN: Predaceous Diving Beetle   
ไม้ล้มลุก[n.] (māilomluk) EN: annual plant ; seasonal plant ; herbaceous plant ; biennial plant   
แมลงก้องแขน[n. exp.] (malaēng køng khaēn) EN: Predaceous Diving Beetle   
แมลงตับเต่า [n. exp.] (malaēng taptao) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle   
หน้านวล[n.] (nānūan) EN: Dendrolobiam lanceolatum Schindi   
นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล[n. exp.] (nok parøt ōng thøng sī nāmtān) EN: Ochraceous Bulbul   FR: Bulbul ocré [m]
นกพงตั๊กแตนอกลาย[n. exp.] (nok phong takkataēn ok lāi) EN: Lanceolated Warbler   FR: Locustelle lancéolée [f]
ผู้บริหารอาวุโส[n. exp.] (phūbørihān āwusō) EN: Chief Executive Officer ; CEO   FR: PDG [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
イクチオルニス[, ikuchiorunisu] (n) ichthyornis (extinct Cretaceous-period seabird) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
カルセオラリア[, karuseoraria] (n) calceolaria (lat [Add to Longdo]
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
トルコヤツメ[, torukoyatsume] (n) Turkish brook lamprey (Eudontomyzon lanceolata) [Add to Longdo]
革質[かくしつ, kakushitsu] (n,adj-no) coriaceous; leathery [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
甘茶蔓[あまちゃづる;アマチャヅル, amachaduru ; amachaduru] (n) (uk) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首席执行官[shǒu xí zhí xíng guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] CEO, Chief Executive Officer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーイーオー[しーいーおー, shi-i-o-] CEO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CEO
   n 1: the corporate executive responsible for the operations of
      the firm; reports to a board of directors; may appoint
      other managers (including a president) [syn: {chief
      executive officer}, {CEO}, {chief operating officer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top