หรือคุณหมายถึง baßist?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bassist

B EY1 S IH2 S T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bassist-, *bassist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bassist[N] คนเล่นเบส, See also: นักดนตรีเล่นเบส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, if you ask the bassist... he's either gonna say I'm his girlfriend or he wants me to be...ฟังนะ ถ้าคุณถามมือเบส... เขาก็จะบอกคุณว่าฉันคือแฟนเขา หรืออะไรที่เขาอยากให้ฉันเป็น... Paper Towns (2015)
- He's a bassist.และเขาไม่ใช่มือกีตาร์ เขาเป็นมือเบส Sing Street (2016)
Now our bassist has broken his arm, and we need a replacement for tonight's warm-up gig.ตอนนี้มือเบสของเราแขนหัก และเราต้องหาคนแทน สำหรับงานอุ่นเครื่องคืนนี้ Smell the Weakness (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเบส[n. exp.] (khon bēs) EN: bassist   FR: bassiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSIST    B EY1 S IH2 S T
BASSISTS    B EY1 S IH2 S T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bassist {m}; Bassistin {f}double bass player; bassist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベーシスト[, be-shisuto] (n) bassist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bassist
      n 1: a musician who play the bass viol

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  bassist /bɑsist/
   1. bassplayer
   2. bass

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top