ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baars

B AA1 R Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baars-, *baars*, baar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baars*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you get the actress Lida Barova into bed with Goebbels... anything's possible.Alles ist möglich für den, der die Baarova in Goebbels Bett geholt hat. Senso '45 (2002)
What did Ugo mean about Lida Barova?Was meinte Ugo über die Baarova? Senso '45 (2002)
Yaadon ki Baaraat!Yaadon ki Baaraat! Swades (2004)
Yaadon ki Baaraat.Yaadon ki Baaraat. Swades (2004)
Give us two cherry juices.Baarkeeper... zwei Limonaden! Lucky Luke (2009)
So you're going to the Barbarian?Ihr geht also ins BarBaari? Heart of a Lion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAAR B AA1 R
BAARS B AA1 R Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴林右旗[Bā lín yòu qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ ㄑㄧˊ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #147,184 [Add to Longdo]
巴林左旗[Bā lín zuǒ qí, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧˊ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia, #160,288 [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
巴林右[Bā lín yòu, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄡˋ, ] Bairin Right banner or Baarin Baruun Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
巴林左[Bā lín zuǒ, ㄅㄚ ㄌㄧㄣˊ ㄗㄨㄛˇ, ] Bairin Left banner of Baarin Züün Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
始めに言葉ありき[はじめにことばありき, hajimenikotobaariki] (exp) In the beginning was the Word (John 1 [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  baars /bars/
   bass

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top