ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ah!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ah!-, *ah!*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah! Oh!อะ โอ้ว A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Ah! Was he a good one?ฝีมือดีมั้ยครับ Rebecca (1940)
Ah! Hey, Bea-atle. You shall have fun, eh?เฮย บีตเทิล คุณจะมีความสุขใช่มั้ย? Help! (1965)
Ah! A-ha, a-ha, a-ha!-ฮ่าฮ่า, ฮ่า Help! (1965)
Ah! This damn sand. When will it ever end?อา ทรายแช่งนี้ มันจะเมื่อเคย จบ? How I Won the War (1967)
Ah! He's very good.อา เขาเป็นคนดีมาก How I Won the War (1967)
Ah! Are you coming down into the pit?ท่านจะลงไปในคุกมืดไหม? The Princess Bride (1987)
- Ah! I have a birthmark behind my left knee.แล้วฉันก็กลัวมาก ฉันต้องการ ให้นายช่วย นายเป็นเพี่อนรักของฉัน Big (1988)
Ah! Found it.เจอแล้ว Wuthering Heights (1992)
- Whoa! Ah! - Yeah, like that.ใช่ อย่างงั้นแหละ เยี่ยม Cool Runnings (1993)
Ah! This'll stop Jack.อา แจ๊ค นี่จะต้องหยุด The Nightmare Before Christmas (1993)
Thanks. Ah! God, that's good.อะไร ขอบใจ เฮ้อ ค่อยชื่นใจ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ah!She started crying, "Ah! Ah!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหม(int) oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหม[maē] (interj) EN: oh! ; ah!  FR: hein ! ; ça alors !

Japanese-English: EDICT Dictionary
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
やれ[yare] (int) oh!; ah!; oh dear!; dear me!; thank God! [Add to Longdo]
わあ[waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
わあわあ[waawaa] (n) waah waah! (crying) [Add to Longdo]
ジャーン[ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah! [Add to Longdo]
万丈[ばんじょう, banjou] (n) hurrah!; long life; congratulations; full vent [Add to Longdo]
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ah \Ah\, interj. [OE. a: cf. OF. a, F. ah, L. ah, Gr. ?, Sk.
   [=a], Icel. [ae], OHG. [=a], Lith. ['a], ['a]['a].]
   An exclamation, expressive of surprise, pity, complaint,
   entreaty, contempt, threatening, delight, triumph, etc.,
   according to the manner of utterance.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AH
     [IP] Authentication Header (IPSEC, IPV6, RFC 1826, VPN)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ah /a/ 
  oh; ow; ah; aha

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ah
  ah; oh; ow

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ah
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 ah
  1. ah; aha(ha)
  2. oh(ho)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ah /a/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top