ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a lot of

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a lot of-, *a lot of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a lot of water has passed under the bridge[IDM] มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.ฉันว่าฉันอยากจะ... ท่องเที่ยวไปที่ต่าง ๆ และได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คน Emotions (2017)
The station is putting a lot of effort into this since you're involved.ทางสถานีทุ่มเทกับเรื่องนี้มาก ๆ เพราะว่าคุณมีส่วนร่วมด้วย Disbanded (2017)
I do not trust people with a lot of opinions.ฉันไม่เชื่อคนที่มีความคิดเห็น ต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมาย Absolute (2017)
-That's a lot of kids!- ลูกเยอะจังนะคะ Values (2017)
Yeah, but the life I live costs a lot of money.ก็ใช่ แต่ว่า ชีวิตฉันต้องใช้เงินเยอะนี่สิ Values (2017)
I'm not at the world championship level yet, but I know I can hang with a lot of world champions.ตอนนี้ผมยังไม่ถึงระดับแชมป์โลก แต่รู้แล้วว่าอยู่ใกล้กับ แชมป์โลกหลายคนได้ CounterPunch (2017)
All right, Peter Quillin, a lot of people want questions answered.เอาล่ะ ปีเตอร์ ควิลลิน คำถามของหลายๆ คนได้รับคำตอบแล้ว CounterPunch (2017)
That's a lot of people to take care of.ต้องดูแลคนหลายคนนะ CounterPunch (2017)
A lot of people don't understand why I haven't turned pro.คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมผมไม่ไปชกอาชีพ CounterPunch (2017)
I wasted a lot of my time just... doing nothing.เสียเวลาเปล่าๆ ไปเยอะ กับการไม่ทำอะไร ทำงานอย่างเดียว CounterPunch (2017)
A lot of bad stuff happened in front of this building, you know, but...มีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นมากมาย หน้าตึกนี่เอง CounterPunch (2017)
A lot of us is at the top of the sport, like in amateur-wise or, like, making our way up in the pros.พวกเราหลายคนอยู่จุดสุดยอดของกีฬานี้ ในแง่ของสมัครเล่นนะ หรือกำลังจะไปเป็นมืออาชีพ CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lot ofA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lot ofA change of air will do you a lot of good.
a lot ofAfrica has a lot of nature.
a lot ofAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lot ofA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lot ofA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lot ofA lot of birthday cards will arrive soon.
a lot ofA lot of books are published every year.
a lot ofA lot of boys are running in the park.
a lot ofA lot of boys ran after the rabbit.
a lot ofA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lot ofA lot of children gathered in the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
จำนวนมาก[N] a great number of, See also: a lot of, a large number of, Syn. มากมาย, Ant. จำนวนน้อย, Example: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol   FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กินเวลา[v. exp.] (kin wēlā) EN: take time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time   FR: prendre du temps
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty   FR: beaucoup ; énormément ; plein
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care   
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of   
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself   FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
荷が重い[にがおもい, nigaomoi] (exp) to have a lot on one's shoulders; to bear a lot of responsibility [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
耳年増[みみどしま, mimidoshima] (n) young woman with a lot of superficial knowledge about sex, etc. [Add to Longdo]
手が掛かる;手がかかる[て
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top