ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a large number of

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a large number of-, *a large number of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be flooded by invitations to a large number of glamorous parties.ผมก็จะได้รับบัตรเชิญ ไปงานปาร์ตี้เต็มไปหมด Love Actually (2003)
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
Whitman found out that Clément was negotiating for the IBBC to purchase a large number of missile guidance and control systems from Calvini Defence.วิทแมนรู้มาว่าคเลมองท์ เป็นตัวแทนของ IBBC ในการเจรจา ...เพื่อที่จะซื่อรหัส ของจรวดนำวิถี ...และควบคุมมัน จาก Calvini Defense The International (2009)
An enormous amount of energy will be drained from wherever you arrive and a large number of people will be killed.พลังงานปริมาณมหาศาล จะถูกถ่ายเทออกมา จากไม่ว่าที่ไหนที่คุณไปถึง และผู้คนจำนวนมาก White Tulip (2010)
By linking together a large number of small telescopes, the A.T.A. gives astronomers a wide field of view, a radial pictureวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, กล้องโทรทรรศน์ขนาด ใหญ่ออกจากชิ้นเล็ก ๆ Are We Alone? (2010)
Surrounded by a large number of troops we have out thereองค์จักรพรรดิส่งราชองครักษ์มา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a large number ofA Large number of people visit the historic site.
a large number ofBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
a large number ofHe has a large number of books.
a large number ofHe has a large number of books on his bookshelf.
a large number ofI have a large number of books on my bookshelf.
a large number ofThe Amazon is fed by a large number of tributaries.
a large number ofThere is a large number of people and cars in that street.
a large number ofThe sudden increase of motorcars is causing a large number of traffic accident every day.
a large number ofThe wind brought down a large number of trees.
a large number ofThis is true in a large number of cases.
a large number ofWe are in danger of making life impossible for a large number of animal species.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people) [Add to Longdo]
幾人もの[いくにんもの, ikuninmono] (exp) any number of people; a large number of people [Add to Longdo]
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center) [Add to Longdo]
字引学問[じびきがくもん, jibikigakumon] (n) superficial learning; book learning; merely knowing the meanings of a large number of individual words [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
舳艫千里[じくろせんり, jikurosenri] (n) a large number of ships sailing in a long chain-like formation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top