ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reprisal-

R IY0 P R AY1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprisal, *reprisal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprisal(n) การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร, Syn. retaliation
reprisal(n) การแก้แค้น, See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น, Syn. revenge, vengeance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have heard reports of reprisal massacres.เราได้ข่าวมาว่า มีการสังหารหมู่เพื่อนแก้แค้น Hotel Rwanda (2004)
Were batiatus, were to seek reprisal for offensesHe believes I have made, Mark of the Brotherhood (2010)
Even Ilithyia has sense enough to fear reprisal from the cousin of Marcus Crassus.ขนาด Ilithyia ก็ยังรู้ดี กลัวการลงโทษจากญาติของ Marcus Crassus Whore (2010)
They will kill these men in reprisal if you rescue me.ถ้าคุณช่วยผม พวกนั้นจะฆ่าคนเหล่านี้เป็นการโต้ตอบ The San Lorenzo Job (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRISAL R IY0 P R AY1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprisal (n) rˈɪprˈaɪzl (r i1 p r ai1 z l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Repressalie { f } | Repressalien { pl }reprisal | reprisals [Add to Longdo]
Vergeltungsmaßnahme { f }; Vergeltungsakt { m } (gegen)reprisal (for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprisal \Re*pris"al\ (r?-priz"al), n. [F. repr?saille, It.
   ripresaglia, rappresaglia, LL. reprensaliae, fr. L.
   reprehendere, reprehensum. See {Reprehend}, {Reprise}.]
   1. The act of taking from an enemy by way of reteliation or
    indemnity.
    [1913 Webster]
 
       Debatable ground, on which incursions and reprisals
       continued to take place.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything taken from an enemy in retaliation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of retorting on an enemy by inflicting suffering
    or death on a prisoner taken from him, in retaliation for
    an act of inhumanity. --Vattel (Trans.)
    [1913 Webster]
 
   4. Any act of retaliation. --Waterland.
    [1913 Webster]
 
   {Letters of marque and reprisal}. See under {Marque}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprisal
   n 1: a retaliatory action against an enemy in wartime

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top