ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rearrangement-

R IY0 ER0 EY1 N JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rearrangement, *rearrangement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearrangement(n) การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They both were affected by the dark matter, and they were both admitted to the hospital showing symptoms of gene rearrangement mutation.ทั้งสองคนได้รับผล จากดาร์คแมตเตอร์ และพวกเขาก็ถูกส่ง ตัวเข้าโรงพยาบาล โดยลำดับพันธุกรรม มีการจัดเรียงใหม่ The Fury of Firestorm (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REARRANGEMENT R IY0 ER0 EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearrangement (n) rˌiːərˈɛɪnʤmənt (r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umordnung { f } | Umordnungen { pl }rearrangement | rearrangements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rearrangement \Re`ar*range"ment\ (-ment), n.
     The act of rearranging, or the state of being rearranged.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rearrangement
      n 1: changing an arrangement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top