ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mousy-

M AW1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mousy, *mousy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mousy(adj) (สี) ทึมๆ, See also: ไม่สดใส, Syn. drab, colorless
mousy(adj) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหนู, See also: เหมือนหนู
mousy(adj) ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mousy(เมา'ซี) adj. คล้ายหนู,สีมอ ๆ ,ทึม,เงียบ,เต็มไปด้วยหนู., See also: mousily adv. mousiness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mousyกลิ่นฉุนแบบหนู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in exchange, paid for my transformation from mousy assistant Wanda into supermodel Wilhelmina.จากวันดา ผู้ช่วยขี้เหร่ กลายเป็นวิลเลมีน่า ซูเปอร์นางแบบ ตกลงคุณรู้ว่าเขาเป็นใคร? Grin and Bear It (2007)
Are you a fucking scrawny little mousy queer boy, or are you a man with a functioning set of cock and balls?หรือ พวกบูชานกเขาผงาด ล่ะ? Cook (2009)
Ew. That's not even a cute-girl name. I'm seeing big pores and mousy roots.ฟังจากชื่อ หน้าตาคงน่าเกลียด Reality Bites Me (2010)
I told Lynette you were this mousy little loser.ฉันบอกลินเนทว่าเธอเป็นแค่ คนเห่ย ๆ น่าเบื่อ Pleasant Little Kingdom (2010)
The mousy little bitch who cast the spell.พวกหนูโสโครกตัวเล็กๆที่มันร่ายคาถาใส่ Me and the Devil (2011)
A little mousy voice.เสียงหนูน้อย. The Iceman (2012)
Suspect is a short man with mousy hair and thick glasses.""ผู้ต้องสงสัยเป็นชายร่างเตี้ย มีผมชี้ตั้ง" "และสวมแว่นหนาเตอะ" Baby Blue (2012)
I took the liberty of choosing a song to show off my vocal bombasity while at the same time highlighting your mousy softness.ฉันใช้สิทธิ์เรื่องอิสรภาพในการเลือก เพลงที่จะแสดง พลังเสียงดินระเบิดของฉันขณะที่ ไฮไลท์เสียงนิ่มน่ารำคาญของเธอ Dynamic Duets (2012)
For the past six months, I've sat behind your back and in front of your face that you're poor and fat and mousy and boring and you dress like Zach Galifianakis.ที่ผ่านมาตลอด 6 เดือน ฉันนั่งอยู่ข้างหลังเธอ และมาอยู่ตรงหน้สเพราะเธอมันยากจนและอ้วนฉุ หน้าหนู และน่าเบื่อ แถมแต่งตัวหยั่งกับ Zach Galifianakis Girls (and Boys) on Film (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUSY M AW1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mousy (j) mˈausiː (m au1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheu; furchtsam {adj} | scheuer; furchtsamer | am scheuesten; am furchtsamstenmousy | mousier | mousiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mousy \Mous"y\ (mouz"[y^]), a.
   Infested with mice; smelling of mice.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mousy
   adj 1: quiet and timid and ineffectual [syn: {mousy}, {mousey}]
   2: infested with mice [syn: {mousy}, {mousey}]
   3: of something having a drab pale brown color resembling a
     mouse; "a mousy brownish-grey color"; "mousy hair"; "mouse-
     colored hair" [syn: {mousy}, {mousey}, {mouse-colored},
     {mouselike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top